Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn: phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng

*

Chọn mônTất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có:

x - ( 5 / 6 - x ) = x - 2 / 3

x - 5 / 6 + x = x - 2 / 3

2x - 5 / 6 = x - 2 / 3

2x-x=5/6-2/3

x=1/6

Vậy x=1/6

 


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!
*

Bài toán 3 : tra cứu x, biết.a. 2(x – 5) – 3(x + 7) = 14 b. 5(x – 6) – 2(x + 3) = 12c. 3(x – 4) – (8 – x) = 12 d. -7(3x – 5) + 2(7x – 14) = 28e. 5(3 – 2x) + 5(x – 4) = 6 – 4x f. -5(2 – x) + 4(x – 3) = 10x – 15g. 2(4x – 8) – 7(3 + x) = |-4|(3 – 2) h. 8(x – |-7|) – 6(x – 2) = |-8|.6 – 50k. -7(5 – x) – 2(x – 10) = 15 l. 4(x – 1) – 3(x – 2) = -|-5|m. -4(x + 1) + 89x – 3) = 24 n. 5(x – 30 – 2(x + 6) = 9o. -3(x – 5) + 6(x + 2) = 9 p 7(x – 9) – 5(6 – x) = – 6 + 11xq. 10(x – 7) – 8(x + 5) = 6.(-5) + 24


nhiều quá :((

(a,2left(x-5 ight)-3left(x+7 ight)=14)

(2x-10-3x-21=14)

(-x-31=14)

(-x=45)

(x=45)

(b,5left(x-6 ight)-2left(x+3 ight)=12)

(5x-30-2x-6=12)

(3x-36==12)

(3x=48)

(x=16)

(c,3left(x-4 ight)-left(8-x ight)=12)

(3x-12-8+x=0)

(4x-20=0)

(4x=20)

(x=5)

Cố nốt nha bn !


Tìm x

2.(x-5)-3(x+6)+=4(x-7)3(x-1)-2(x+5)=2(x-3)5(1-x)-6(1+x)=7(3-x)2x+5-3(3x+7)=6(1-x)+8x-2+3(x-4)=5(x-6)+7x+2+3(1-x)-5(2-x)=6(1-x)+(3-x)

MẤY DÒNG NÀO BẠN THẤY KO CẦN THIẾT THÌ LƯỢC BỎ NHA!!!

a)(2left(x-5 ight)-3left(x+6 ight)=4left(x-7 ight))

(2x-10-3x-18=4x-28)

(2x-3x-4x-10-18=-28)

(-5x-28=-28)

(-5x=-28+28=0)

(x=frac0-5=0)

b)(3left(x-1 ight)-2left(x+5 ight)=2left(x-3 ight))

(3x-3-2x-10=2x-6)

(3x-2x-2x-3-10=-6)

(-x-13=-6)

(-x=-6+13=7)

(x=-7)

c) ​​(5left(1-x ight)-6left(1+x ight)=7left(3-x ight))

​​(5-5x-6-6x=21-7x)

(-5x-6x+7x+5-6=21)

(-4x-1=21)

(-4x=22)

(x=frac22-4=frac-112)

d)(2x+5-3left(3x+7 ight)=6left(1-x ight)+8)

(2x+5-9x-21=6-6x+8)

(2x-9x+6x+5-21=6+8)

​(-x-16=14)

(-x=14+16=30)

(x=-30)

e)(x-2+3left(x-4 ight)=5left(x-6 ight)+7)

(x-2+3x-12=5x-30+7)

(x+3x-5x-2-12=-30+7)

(-x-14=-23)

(-x=-23+14=-9)

​(x=9)

f)(x+2+3left(1-x ight)-5left(2-x ight)=6left(1-x ight)+left(3-x ight))

(x+2+3-3x-10+5x=6-6x+3-x)

(x-3x+5x+6x+x+2+3-10=6+3)

(10x-7=9)

(10x=9+7=16)

(x=frac1610=frac85)


Đúng(0)
IS

720 : ( x . 2 + x . 3 ) = 3.2720 : ( x . 2 + x.3 ) = 6( x .2 + x.3 ) = 720 : 6x.2+x.3 = 120x . ( 2 + 3 ) = 120x . 5 = 120 x = 120 : 5 x = 24


Đúng(0)

Bài 1: kiếm tìm x :A) 3/4.(x-2) - 1/2.(6-2.x)= 1/6.x + 5

​B) -1/2.(3.x + 5) - 2/3.(9-6.x) = 3/5.(x-10) - 3​

​C) (1/4.x - 1,5) + (5/6.x - 3) - (5/8.x -0,5) = -4,5


#Toán lớp 6
0

1, 7x+6(3-x)=27-20+73

2,6x-5(x-7)=(27-514)-486-73)

4, 4(x-5)-3(x+5)=2579-2578

5,/x-5/-7(x+4)=5-7x

6,3/x+4/-2(x-1)=7-2x

7, 2/x-6/+7x-2=/x-6/+7x

8,/x+8/+5(x-2)=5x-10:2

9, /x+2/-6(x-4)=20-6x


#Toán lớp 6
1


Xem thêm: Nguồn Gốc Của Nước Từ Đâu Mà Có, Nguồn Gốc Của Nước Trên Trái Đất

Nguyễn Lê Phước Thịnh

1: Ta có: 7x+6(3-x)=27-20+73