toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


cho phân thức B = (fracx^2+2x+1x^2-1)

a/ Với đk nào của x thì quý hiếm của phân thức B xác định

b/ Rút gọn phân thức

c/ Tìm giá bán trị của x nhằm giá của phân thức B bằng 0


Cho phân thức : X2+4X+4 / x+2

a, Với đk nào của X thì cực hiếm của phân thức được xác định?b,Rút gọn phân thức 

c, có giá trị làm sao của X để cực hiếm phân thức bởi 0 tốt không


cho phân thức A= x^2+4x+4/x+2

a) với đk nào của x thì A xác định? 

b) rút gọn gàng A 

c) tìm x để A=1

d) tìm x để A=0

ai nhanh mình tick nhé


Bài 1 : đến biểu thức A = (fracxx+2) + (frac4-2xx^2-4)

a ) Tìm đk của x để biểu thức A có nghĩa 

b ) Rút gọn gàng biểu sản phẩm công nghệ A 

c ) Tìm quý giá của x khi A = 0

Bài 2 : mang đến biểu thức B = (fracxx+3)+ (frac9-3xx^2-9)

 

a ) Tìm đk của x để biểu thức B bao gồm nghĩa 

b ) Rút gọn biểu thứ B 

c ) Tìm quý giá của x khi B = 0

Bài 3 : mang đến phân thức : A =(fracx^2+2x+1x^2-x-2)

a ) search x nhằm biểu thức A xác định 

b ) Rút gọn gàng biểu thức A 

c ) Tính giá trị của biểu thức A lúc x = 0 , 1 , 2012

d ) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận quý hiếm nguyên 

Bài 4 : cho biểu thức : A =(frac1x+1)+ (frac1x-1)- (frac2x^2-1)

a ) tìm điều kiện của x để biểu thức A gồm nghĩa 

b ) Rút gọn gàng biểu thức A 

C ) Tìm giá trị nguyên của x nhằm biểu thức A nhận quý hiếm nguyên 

CÁC BẠN GIẢI ĐƯỢC BÀI NÀO THÌ GIẢI GIÚP MÌNH VỚI NHÉ KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI GIẢI HẾT ĐÂU ! BÂY GIỜ MÌNH ĐANG RẤT CẦN CÁC BẠN CỐ GẮNG NHÉ !


Lớp 8 Toán
5
0

Tìm đk để phân thức sau gồm nghĩa :

a)(dfracleft(x+2 ight)xleft(x-1 ight))

b)(dfracx^2+a^2x^2-4)


Lớp 8 Toán
2
0

Bài 1: mang đến biểu thức A = x+2/x+3 - 5/x^2+x-6 + 1/2-xa. Tìm điều kiện của x nhằm A tất cả nghĩab. Rút gọn Ac. Search x nhằm A = -3/4d. Kiếm tìm x nhằm biểu thức A nguyên


Lớp 8 Toán
3
0

Cho phân thức 

(fracx^2-2x+11-x^2)

a) với đk nào của x thì phân thức đc xác định 

b) rút gọn gàng phân thức


Lớp 8 Toán
1
0

Cho biểu thức

A = x^2 / (x^2 - 4) - x / (x -2) + 2 / (x+2)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định.

Bạn đang xem: Với điều kiện nào của x thì x-1/x-2 có nghĩa

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tìm quý giá của biểu thức A tại x = 1


Lớp 8 Toán
0
0

Trắc Nghiệm:

Câu 1: tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB = 5 cm AC = 12 cm thì diện tích của tam giác ABC bằng:

A.120cm2 B.17cm2 C.60cm2 D.30cm2

Câu 2: Điều kiện để cho biểu thức (frac2x-1)trở thành một phân thức khi:

A.(frac9-x^2x+1)B.(fracx+1x^2-9)C.(fracx-1x^2-9)D.(fracx^2+9x+1)

Tự luận:

Câu 1 mang lại phân thức (frac3x+3x^2-1)

a) Tìm điều khiếu nại của x đề giá trị của phân thức được xác định. Tìm quý hiếm của x để phân thức gồm gía trị bằng -2.

b) Tìm quý giá của x để phân thức có mức giá trị là số nguyên.

Câu 2: cho tam giác ABC. Gọi D,M,E theo thứ tự là trung điểm của AB,BC,CA.

Xem thêm: Co Tác Dụng Được Với Những Chất Nào Sau Đây, Khí Co Tác Dụng Được Với:

b) Tam giác ABC có điều khiếu nại gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật?

c) nếu như M dịch chuyển trên cạnh BC thì trung điểm của AM dịch chuyển trên đường nào?

 

Giải hộ mk vs !!! Mk bắt buộc gấp lắm...


Lớp 8 Toán
1
0

Lớp học trực tuyến đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực con đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)