tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Khi phát ra âm thanh các vật đông đảo ....

Bạn đang xem: Vật phát ra âm gọi là

điền dao động.... Trang bị phát ra.....điền âm thanh..........gọi là nguồn âm


Câu 1: Nguồn âm là gì? các nguồn âm tất cả chung điểm sáng gì?

Câu 2: Tần số giao động là gì? Đơn vị tần số là gì? khi nào vật phát ra âm phạt ra cao (âm bổng)? bao giờ vật vạc ra âm tốt (âm trầm)?

Câu 3: khi nào âm phạt ra to? lúc nào âm phân phát ra nhỏ? Độ khổng lồ của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được một trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường xung quanh nào?

Câu 5: Trong 3 môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí. Gia tốc truyền âm trong môi trường xung quanh nào mập nhất, môi trường nào nhỏ tuổi nhất?

Câu 6: những vật thế nào thì sự phản xạ âm tốt? các vật như thế nào thì bức xạ âm kém?

Câu 7: thay nào là ô nhiễm tiếng ồn? Nêu các biện pháp chống ô nhiễm và độc hại tiếng ồn?


Lớp 7 thứ lý Chương II- Âm học
1
0
Gửi hủy

SGK


Đúng 1

phản hồi (0)

Câu 11: nguồn âm là gì? những nguồn âm tất cả chung điểm sáng gì? 

Câu 12: Tần số xê dịch là gì? Đơn vị tần số là gì? khi nào vật phạt ra âm phạt ra cao

(âm bổng)? lúc nào vật vạc ra âm rẻ (âm trầm)? 


Lớp 7 thiết bị lý
3
0
Gửi bỏ

Phải có làm thì mới có thể có ăn, đó là tiêu chuẩn hàng đầu

"Lil Wuyn"


Đúng 0

comment (1)

Mới làm có tí khó khăn khăn, mà la lối làu bàu

"Lil Wuyn"

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 11:Nguồn âm là:

-Vật vạc ra âm thanh gọi là mối cung cấp âm.

Xem thêm: Tuừ Điển Toán Học Online - Từ Điển Toán Học Anh Việt

Đặc điểm bình thường của mối cung cấp âm:

-Khi vật phát ra âm thanh, những vật số đông giao động.

Câu 12:

Tần số xấp xỉ là số xấp xỉ trong một dây đơn vị là Héc

tần số giao động càng phệ âm phạt ra càng cao( càng bổng)

tần số xấp xỉ càng nhỏ tuổi âm phân phát ra càng thấp( càng trầm)

 

 


Đúng 1
bình luận (0)

Câu 1: lựa chọn câu đúng

A.Các vật vận động đều phát ra âm B. Hồ hết vật đều phát ra âm C. Các vật phân phát ra âm đều giao động D. Khi vật dao động ta luôn nghe thấy âm

Câu 2: hotline d , d’ theo lần lượt là khoảng cách từ điểm sáng S và từ hình ảnh S’ của S mang lại gưởng phẳng . Tóm lại nào sau đó là đúng ?