Trường Đại học tập Thủy Lợi đã thiết yếu thức công bố điểm trúng tuyển chọn năm 2022 theo cách làm xét học bạ.

Các phương thức khác đang được cập nhật theo thời gian quy định.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Thủy Lợi năm 2022

Điểm sàn Đại học tập Thủy lợi

Mức điểm dấn hồ sơ đk xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022 của trường Đại học tập Thủy lợi như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn
Công nghệ thông tin23.0
Hệ thống thông tin21.0
Kỹ thuật phần mềm21.0
Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu21.0
An ninh mạng21.0
Nhóm ngành nghệ thuật cơ khí19.0
Kỹ thuật ô tô21.0
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử20.0
Kỹ thuật điện20.0
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa20.0
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông20.0
Kỹ thuật Robot với Điều khiển thông minh20.0
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy17.0
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)19.0
Công nghệ nghệ thuật xây dựng17.0
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông17.0
Quản lý xây dựng19.0
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây đắp và thống trị công trình thủy lợi)17.0
Kỹ thuật cấp cho thoát nước17.0
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)17.0
Tài nguyên nước và môi trường thiên nhiên (Thủy văn học)17.0
Công nghệ sinh học17.0
Kỹ thuật môi trường17.0
Kỹ thuật hóa học17.0
Kinh tế21.0
Quản trị kinh doanh22.0
Kế toán21.0
Kinh tế xây dựng19.0
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng21.0
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành21.0
Thương mại năng lượng điện tử21.0
Ngôn ngữ Anh21.0
Tài chính – Ngân hàng21.0
Kiểm toán21.0
Kinh tế số21.0
Luật21.0
Kỹ thuật kiến tạo (CTTT)17.0

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2022

1. Điểm đủ điều kiện xét tuyển chọn thẳng

Điểm đủ đk xét tuyển trực tiếp của trường Đại học Thủy lợi năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm đủ điều kiện XTT
Kinh tế30.2
Quản trị khiếp doanh30.7
Kế toán30.6
Kinh tế xây dựng24.9
Thương mại điện tử31.15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành29.55
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng31.0
Tài chủ yếu – Ngân hàng30.75
Kiểm toán31.15
Kinh tế số24.25
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy26.05
Kỹ thuật desgin (Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp)25.9
Công nghệ chuyên môn xây dựng27.0
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông29.9
Quản lý xây dựng25.8
Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, CN sản xuất máy)27.45
Kỹ thuật cơ điện tử26.4
Kỹ thuật ô tô25.75
Kỹ thuật điện27.65
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa26.9
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông23.6
Kỹ thuật Robot với Điều khiển thông minh28.3
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây đắp và quản lý công trình thủy lợi)27.2
Thủy văn học tập (Tài nguyên nước và môi trường)27.2
Kỹ thuật cung cấp thoát nước28.35
Kỹ thuật hạ tầng (Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị)26.6
Kỹ thuật môi trường27.8
Kỹ thuật hóa học29.45
Công nghệ sinh học28.9
Công nghệ thông tin30.75
Hệ thống thông tin25.4
Kỹ thuật phần mềm26.5
Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu26.75
An ninh mạng25.9
Kỹ thuật sản xuất (CTTT)25.55
Ngôn ngữ Anh30.1
Luật31.45

2. Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học tập bạ năm 2022 của ngôi trường Đại học Thủy lợi như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn HB
Kinh tế26.0
Quản trị ghê doanh26.5
Kế toán26.5
Kinh tế xây dựng23.0
Thương mại điện tử26.5
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành25.0
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng26.5
Tài thiết yếu – Ngân hàng26.0
Kiểm toán25.02
Kinh tế số24.04
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy19.06
Kỹ thuật thiết kế (Kỹ thuật xây dựng gia dụng và công nghiệp)19.61
Công nghệ chuyên môn xây dựng19.1
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông19.1
Quản lý xây dựng22.0
Nhóm ngành kỹ thuật Cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, CN chế tạo máy)22.01
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử23.5
Kỹ thuật ô tô25.5
Kỹ thuật điện22.02
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa25.5
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông23.5
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh22.39
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây dựng và thống trị công trình thủy lợi)19.17
Thủy văn học (Tài nguyên nước cùng môi trường)19.09
Kỹ thuật cung cấp thoát nước19.06
Kỹ thuật hạ tầng (Xây dựng và thống trị hạ tầng đô thị)19.15
Kỹ thuật môi trường19.32
Kỹ thuật hóa học19.2
Công nghệ sinh học19.18
Công nghệ thông tin27.0
Hệ thống thông tin24.5
Kỹ thuật phần mềm24.53
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu24.01
An ninh mạng25.0
Kỹ thuật chế tạo (CTTT)19.03
Ngôn ngữ Anh24.23
Luật25.0

2. Điểm chuẩn chỉnh xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Thủy lợi xét theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩnTiêu chí phụ
Điểm ToánTTNV
TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI
Công nghệ thông tin25.25>=9.0==7.4==8.6==8.8==7.8==8.0==7.8==8.2==8.6==7.6==6.4
Kinh tế24.6>=8.6==7.8==8.4==7.2==8.4==7.8==7.8=

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học tập Thủy Lợi năm 2020 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Kế toán19.0521.7
Quản trị tởm doanh19.0522.05
Kinh tế18.3521.05
Quản lý xây dựng1516.05
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa16.720.1
Kỹ thuật điện1516
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử15.718.5
Kỹ thuật ô tô16.421.15
Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí14.9516.25
Nhóm ngành công nghệ thông tin19.522.75
Công nghệ sinh học1518.5
Kỹ thuật hóa học1516
Kỹ thuật môi trường1415.1
Thủy văn học1416.1
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng1415.1
Kỹ thuật cung cấp thoát nước1415.1
Kỹ thuật tài nguyên nước1415.45
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông1415.25
Công nghệ nghệ thuật xây dựng1415.15
Kỹ thuật xây dựng1515
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy1415
Kỹ thuật thi công (CTTT)1415.15
Kỹ thuật khoáng sản nước (CTTT)1418.5
Cơ sở Phố Hiến
Kế toán15
Quản trị kinh doanh15
Công nghệ thông tin15
Phân hiệu TPHCM
Kế toán15
Quản trị khiếp doanh15
Công nghệ thông tin15
Kỹ thuật cấp cho thoát nước15
Kỹ thuật khoáng sản nước15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông15
Công nghệ nghệ thuật xây dựng15
Kỹ thuật xây dựng15
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thuỷ15