WHEN với WHILE là 2 từ cực kì phổ biến chuyển và hay sử dụng trong giờ Anh. Hãy để dành ra cho bài học kinh nghiệm ngày từ bây giờ ít độc nhất 5 phút cùng temperocars.com để cùng tò mò về bí quyết dùng, cấu trúc và sự không giống nhau của 2 từ này trong tiếng Anh nhé.Bạn đã xem: Sau when là gì


*

Trước tiên, sáng tỏ nhanh WHEN cùng WHILE qua ví dụ như gõ cửa ngõ sau đây. 

(1) When I knock the door, he opens it.Bạn vẫn xem: Sau when dùng thì gì


*

→ Sử dụng cấu trúc when khiến cho người đọc hiểu rằng hành vi mở cửa ngõ xảy ra gần như là ngay sau hành động gõ cửa. Hành vi gõ cửa chỉ xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang xem: Trước when và sau when

(2) While I’m knocking the door, he opens it. 

→ Sử dụng cấu trúc while khiến người hiểu hiểu rằng hành động mở cửa ngõ xảy đôi khi với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời hạn nhất định.

1.2 – khi một hành vi đang diễn đạt thì bị một hành vi khác (diễn ra chỉ trong một khoảng thời hạn ngắn) xen vào. 3.1 – Khi nói tới 2 hành động xảy ra gần như là cùng 1 lúc với nhau. (kéo lâu năm trong một khoảng thời gian nào đó)

1 – Cách sử dụng when trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta KHÔNG thực hiện động từ phân chia ở dạng tiếp tục cho mệnh đề tất cả chứa WHEN. Bởi vì mệnh đề cất WHEN thường sẽ được sử dụng ở 2 cách bao gồm sau:

1.1 – Khi nói tới chuỗi các hành động xảy ra thường xuyên nhau:

Ví dụ:When I called, a girl picked up his phone. (Khi tôi call thì một cô gái nghe điện thoại cảm ứng của anh ấy.)

1.2 – lúc một hành động đang diễn tả thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn) xen vào.

Ví dụ:

He was watching Netflix when you knocked on his door. (Lúc chúng ta gõ cửa thì anh ấy đang xem Netflix). -> hành động xen vào ở chỗ này đó là “lúc bạn gõ cửa”.

2 – kết cấu và cách chia WHEN với các thì trong giờ Anh

Vị trí: Mệnh đề When rất có thể đứng sinh hoạt đầu hoặc cuối câu

2.1 – When + present simple, simple future/simple present

Khi làm nạm nào …..thì (sẽ )… ( ở lúc này / Tương Lai)

Vi dụ:

When you come home, dinner will be ready. (Khi chúng ta về tới bên thì buổi tối sẽ sẵn sàng.)

2.2 – When + simple past, + past perfect

Diễn tả hành động xảy ra và hoàn vớ trước hành động ở mệnh đề when.

Ví dụ:

When I just got out of the exam room, I knew that I had made some mistakes. (Khi nhưng mà tôi vừa bước thoát ra khỏi phòng khám nghiệm thì tôi đã nhận ra là tôi đã làm không đúng vào chỗ.)

2.3 – When + simple past, + simple past

Diễn tả hai hành vi xảy ra sát nhau, hoặc là một hành động vừa ngừng thì hành vi khác xảy ra.

Ví dụ:

When the rain stopped, we started to go back home. (Khi mà trận mưa vừa ngưng thì chúng tôi ban đầu đi về nhà.)

2.4 – When + past continuous (clear point of time – thời gian rõ ràng ), + simple past 

Khi một hành vi đang diễn ra ở 1 thời điểm thay thể, thì một hành động khác xảy đến.

Ví dụ:

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion. (Vào thời gian 5h30 chiều qua, khi đang nghịch bóng vẫn thì một vụ nổ khủng đã xảy ra.)

2.5 – When + simple past, + past continuous

Tương từ như phần 2.4, cơ mà nghĩ chỉ khác một chút về mặt thời hạn cụ thể. 

Ví dụ:

When we called, he was watching a movie. (Khi nhưng mà tụi tôi tới thì anh ta đã xem một cỗ phim.)

2.6 – When + past perfect, simple past

Ví dụ:

When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done. (Khi mà thời cơ đã tột đi rồi thì tôi đã new biết là chẳng gì hoàn toàn có thể được làm cho nữa cả.)

2.7 – When simple past, + simple present

Tương tự như mục 2.6, nhưng hành vi ở mệnh đề when ở thể thừa khứ còn hành động sau ở hiện tại. 

Ví dụ:

When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done. (Khi mà thời cơ đã tột đi rồi thời giờ tôi mới biết là chẳng gì rất có thể được làm cho nữa cả.)

3 – kết cấu và bí quyết dùng while trong tiếng Anh

WHILE bao gồm nghĩa vào lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, vẫn lúc,…

Mệnh đề WHILE cũng trả toàn hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu y như WHEN

While they were cooking, somebody broke into their house. Somebody broke into their house while they were cooking.

Cấu trúc: While + S + V + Clause

Cách dùng:

While: Mệnh đề có chứa WHILE, họ thường chia động từ làm việc dạng tiếp diễn.

3.1 – Khi nói đến 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 dịp với nhau. (kéo nhiều năm trong một khoảng thời hạn nào đó)

Ví dụ:

He was playing soccer while she was reading the newspaper. (Anh ấy đang chơi bóng trong khi cô ấy đang đọc báo.)

3.2 – Khi nói tới một hành động đang diễn ra thì một hành động khác cắt ngang.

Khi kia thì hành vi đang diễn ra sẽ mặc dù thì vượt khứ tiếp nối và hành động cắt ngang sẽ cần sử dụng thì quá khứ.

Ví dụ:

While she was talking khổng lồ us, his baby slept. (Khi mà cô ấy đang thủ thỉ với chúng ta thì con cô ấy ngủ rồi.)

Bài tập 

Chọn when/while trong chỗ trống.

I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in Tokyo.(when/while) ………….. I was talking lớn my boyfriend on phone, my mom came home.We were playing video games (when/while) …………. The electricity went off.(when/while) ………….. Teddy is working, he doesn’t often listen to lớn music.(when/while) ………….. I was in my hometown, power cuts were very frequent.He texted me (when/while) ………….. I was going to lớn sleep. Mary was very upset (when/while) ………….. Things hadn’t been going well for days.We were having breakfast ___ the Kate came.He watched TV ___ I cooked dinner.I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

whileWhile whenWhile When whilewhenwhenwhilewhen

Bài học tới đây đã khép lại rồi. Mong muốn sau khi tìm hiểu cấu trúc, giải pháp dùng của when và while, cũng giống như làm một trong những câu thực hành thực tế đơn giản chúng ta đã nuốm được cách sử dụng.

Xem thêm: Envelope Là Gì - Envelope Trong Tiếng Tiếng Việt

Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo sách tiếng Anh Cơ bản của temperocars.com, cuốn sách in màu thứ nhất ở Việt Nam, hỗ trợ trọng bộ 4 tài năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT với 3 mảng con kiến thức nền tảng gồm TỪ VỰNG – PHÁT ÂM – NGỮ PHÁP.