- Khái niệm: phản bội ứng lão hóa – khử là làm phản ứng hóa học trong các số đó có sự đưa electron giữa các chất bội nghịch ứng.

- dấu hiệu nhận biết: có sự thay đổi số oxi hóa của 1 hay nhiều nguyên tố
Bạn đang xem: Trong phản ứng ôxi hóa khử

Ví dụ 1: $4overset0mathopNa,,,,,,,,+,,,,,,,overset0mathopO,_2,,,,,, o ,,,,,,,2,overset+1mathopNa,_2overset-2mathopO,$

hóa học khử chất oxi hóa

Ví dụ 2:


*

*Ghi nhớ:

- Khử mang lại – o nhấn (chất khử đến e, hóa học oxi hóa thừa nhận e)

- hóa học tạo môi trường trong phản ứng oxi hóa khử là hóa học không tham gia mang lại nhận e. Chất tạo môi trường nhiều lúc quyết định đến thành phầm của phản nghịch ứng.


Ví dụ: trong làm phản ứng : 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O bao gồm 2 phân tử HNO3 là hóa học oxi hóa còn 6 phân tử là môi trường


II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 

Nguyên tắc bảo toàn e: Tổng số electron chất khử đến = toàn bô electron hóa học oxi hóa nhận


$overset+3mathopF exte,_2oversetmathopO,_3,,+,,,overset+2mathopC,O,, o ,,overset0mathopF exte,,,+,,overset+4mathopC,O_2$


$overset+2mathopC,,, o ,,overset+4mathopC,,,+2 exte$ (quá trình oxi hóa)

$overset+3mathopF exte,,,+3 exte o ,,overset0mathopF exte,,$(quá trình khử)


Bước 3: Tìm thông số thích hợp sao cho tổng số electron bởi chất khử nhường bởi tống số electron mà chất oxi hóa nhận


*

Bước 4: Đặt hệ số của hóa học oxi hóa và hóa học khử vào sơ thiết bị phản ứng. Xong phương trình hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2


III. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

1. Phản ứng oxi hóa – khử thông thường: chất khử và hóa học oxi hóa ở 2 phân tử chất khác nhau

Ví dụ: (overset0mathopFe, ext + ext overset+2mathopCu,SO_4 o overset+2mathopFe,SO_4+ ext overset0mathopCu,)

2. Phản nghịch ứng thoái hóa – khử nội phân tử: chất khử và chất oxi hóa thuộc thuộc 1 phân tử nhưng ở cả hai nguyên tử không giống nhau (thường là phản ứng nhiệt độ phân)

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

3. Phản bội ứng tự thoái hóa – khử, hóa học khử đôi khi cũng là hóa học oxi hóa (thuộc cùng 1 nguyên tố)

Ví dụ: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


Luyện bài xích tập vận dụng tại đây!


sở hữu về
Báo lỗi
*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 2022 Dự Án Chung Cư Flc Đại Mỗ G6, Dự Án Chung Cư Flc Garden City Đại Mỗ

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.