Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến điểm C(2; -5) và mặt đường thẳng D:3x-4y+4=0. Trên phố thẳng D nhị điểm A cùng B đối xứng nhau qua điểm I 2 ; 5 2 làm sao để cho diện tích tam giác ABC bởi 15. Tìm kiếm tọa độ điểm A biết điểm B bao gồm hoành độ dương.Bạn vẫn xem: Trong phương diện phẳng oxy mang đến điểm a 2 5

A.

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho điểm a 2 5

A(8; 7)

B. A(4; 4)

C. A(0; 1)

D. A(-4; -2


*

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy mang lại điểm C(2;-5) và đường thẳng d:3x -4y+4=0. Kiếm tìm trên d hai điểm A với B đối xứng nhau qua I(2;(frac52)) làm sao cho diện tích tam giác ABC bởi 15


*

(dleft(C;d ight)=fracleftsqrt3^2+4^2=6)

(S_ABC=frac12AB.dleft(C;d ight)=frac12AB.6=15Rightarrow AB=5)

Gọi (Aleft(a;frac3a+44 ight)) (RightarrowoverrightarrowAI=left(a-2;frac3a-64 ight)Rightarrow AI=sqrtleft(a-2 ight)^2+left(frac3a-64 ight)^2=frac52left|a-2 ight|)

(AB=2IARightarrow AI=frac52Rightarrowleft|a-2 ight|=1Rightarrowleft Đúng 0 phản hồi (0)

Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm I(1; 2), M(-2; 3), mặt đường thẳng d gồm phương trình 3x – y + 9 = 0 và con đường tròn (C) gồm phương trình: x 2 + y 2 + 2 x − 6 y + 6 = 0 .

Hãy xác định tọa độ của điểm M’, phương trình của con đường thẳng d’ và đường tròn (C’) theo máy tự là hình ảnh của M, d và (C) qua

a) Phép đối xứng qua gốc tọa độ;

b) Phép đối xứng qua chổ chính giữa I.

Lớp 11 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a) gọi M", d" cùng (C") theo thiết bị tự là ảnh của M, d với (C) qua phép đối xứng qua O.

Dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độ ta gồm :

M′ = (2; −3), phương trình của d′: 3x – y – 9 = 0, phương trình của con đường tròn (C′): x 2 + y 2 − 2 x + 6 y + 6 = 0 .

b) call M", d" cùng (C") theo thiết bị tự là ảnh của M, d với (C) qua phép đối xứng qua I .

Vì I là trung điểm của MM" nên M′ = (4;1)

Vì d" tuy vậy song cùng với d yêu cầu d" bao gồm phương trình 3x – y + C = 0.

Lấy một điểm bên trên d, ví dụ điển hình N(0; 9).

Khi đó hình ảnh của N qua phép đối xứng qua chổ chính giữa I là N′(2; −5).

Vì N" nằm trong d bắt buộc ta bao gồm 3.2 − (−5) + C = 0. Từ đó suy ra C = -11.

Vậy phương trình của d" là 3x – y – 11 = 0.

Để tìm kiếm (C"), trước tiên ta lưu ý rằng (C) là đường tròn trung ương J(−1; 3),

bán kính bằng 2. Ảnh của J qua phép đối xứng qua trung tâm I là J′(3; 1).

Do kia (C") là đường tròn trung ương J" bán kính bằng 2. Phương trình của (C") là x − 3 2 + y − 1 2 = 4 .

Đúng 0
bình luận (0)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại điểm M(3; -5), mặt đường thẳng d gồm phương trình 3x + 2y – 6 = 0 và đường tròn (C) gồm phương trình x 2 + y 2 − 2 x + 4 y – 4 = 0 . Tìm ảnh của M, d, cùng (C) qua phép đối xứng qua trục Ox

Lớp 11 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Gọi M′, d′ với (C") theo thứ tự là hình ảnh của M, d với (C) qua phép đối xứng qua trục Ox .

Khi đó M′ = (3;5) . Để tìm ta viết biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục:


*

Thay (1) vào phương trình của con đường thẳng d ta được 3x′ − 2y′ − 6 = 0.

Từ đó suy ra phương trình của d" là 3x − 2y – 6 = 0

Thay (1) vào phương trình của (C) ta được x " 2 + y " 2 − 2 x ′ + 4 y ′ − 4 = 0 .

Từ kia suy ra phương trình của (C") là x − 1 2 + y − 2 2 = 9 .

Cũng hoàn toàn có thể nhận xét (C) tất cả tâm là I(1; −2), nửa đường kính bằng 3,

từ đó suy ra trung ương I" của (C") bao gồm tọa độ (1;2) và phương trình của (C") là x − 1 2 + y − 2 2 = 9

Đúng 0
phản hồi (0)

Bài 1: trong htđ Oxy mang lại đường trực tiếp d : 3x-y+4 = 0 và mặt đường thẳng denta : x+2y-5=0 .

Điểm A ( -2; 3).

1) Hãy tìm kiếm tọa độ điểm H là hình chiếu của A trên d.

2) tra cứu tọa độ A’ là điểm đối xứng với A qua d.

3) Viết phương trình mặt đường thẳng đối xứng với con đường thẳng d qua con đường thẳng denta

4) Viết phuong trình mặt đường thẳng đôi xứng cùng với d qua A ( 3 dạng PT).

5) tìm tọa độ điểm N bên trên d làm thế nào để cho ON nhỏ nhất.

Xem thêm: Vì Sao Tượng Thần Vệ Nữ Milo Cụt Cả Hai Tay? Tượng Thần Vệ Nữ

P/S : GIÚP MK VS Ạ. MK CẦN LẮM Ạ. GIẢI chi TIẾT GIÚP MK VS Ạ. THANKS NHÌU NHÌU Ạ

Lớp 10 Toán bài bác 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 4 0 nhờ cất hộ Hủy

1. Gọi d' là đường thẳng qua A cùng vuông góc d

(Rightarrow) d' nhận (1;3) là một trong những vtpt

Phương trình d':

(1left(x+2 ight)+3left(y-3 ight)=0Leftrightarrow x+3y-4=0)

H là giao điểm d với d' phải tọa độ thỏa mãn:

(left{eginmatrix3x-y+4=0\x+3y-4=0endmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixx=-dfrac45\y=dfrac85endmatrix ight.)

(Rightarrow Hleft(-dfrac45;dfrac85 ight))

Do A' đối xứng A qua d nên H là trung điểm AA'

(Rightarrowleft{eginmatrixx_A"=2x_H-x_A=dfrac25\y_A"=2y_H-y_A=dfrac15endmatrix ight.)

(Rightarrow A"left(dfrac25;dfrac15 ight))

Đúng 1
comment (0)

3.

Gọi B là giao điểm d và (Delta) thì tọa độ B thỏa mãn:

(left{eginmatrix3x-y+4=0\x+2y-5=0endmatrix ight.) (Rightarrow Bleft(-dfrac37;dfrac197 ight))

Lấy điểm (Cleft(0;4 ight)) thuộc d

Phương trình con đường thẳng (d_1) qua C và vuông góc (Delta) gồm dạng:

(2left(x-0 ight)-left(y-4 ight)=0Leftrightarrow2x-y+4=0)

Gọi D là giao điểm (Delta) và (d_1Rightarrowleft{eginmatrixx+2y-5=0\2x-y+4=0endmatrix ight.) (Rightarrow Dleft(-dfrac35;dfrac145 ight))

Gọi D' là vấn đề đối xứng C qua (DeltaRightarrow) D là trung điểm CD'

(Rightarrowleft{eginmatrixx_D"=2x_D-x_C=-dfrac65\y_D"=2y_D-y_C=dfrac85endmatrix ight.) (RightarrowoverrightarrowBD"=left(-dfrac2735;-dfrac3935 ight)=-dfrac335left(9;13 ight))

Phương trình con đường thẳng đối xứng d qua denta (nhận (left(9;13 ight)) là 1 vtcp và đi qua D':

(left{eginmatrixx=-dfrac65+9t\y=dfrac85+13tendmatrix ight.)