Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 12 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân chủ ở nước ta từ năm 1919 cho năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng biện pháp mạng mon Mười Nga sẽ thấm sâu hơn vào thống trị công nhân và bước đầu biến thành hành động của kẻ thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12

A. Bãi thực của thợ sản phẩm xưởng đóng tàu cha Son cảng tp sài thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc gọi sơ trao đổi cương của Lênin về sự việc dân tộc và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Giờ bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ nước ra đi tìm kiếm đường cứu vãn nước vào ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên bác đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại dùng Gòn, thứ nhất Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. vày sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đồng tình Quốc tế đồ vật ba?

A. Quốc tế thứ bố bênh vực quyền lợi cho các nước trực thuộc địa.

B. Nước ngoài thứ tía giúp quần chúng. # ta chiến đấu chống thực dân Pháp.

C. Quốc tế thứ ba xuống đường lối cho bí quyết mạng Việt Nam.

D. Thế giới thứ bố chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy tuyến đường cứu nước chính xác cho biện pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc gia nhập sáng lập Đảng cùng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ bàn bạc cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động tổ chức Hội việt nam cách mạng giới trẻ (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, tiếp thu kiến thức chù nghĩa Mác - Lê-nin và biện pháp mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 mang đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước công ty nghĩa tư phiên bản và công ty nghĩa đế quốc, quyền hạn của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy lưu giữ lời kêu gọi của các Mác: "Vô sản toàn bộ các nước liên minh lại." Hãy cho thấy thêm đoạn văn trên là của ai, viết trong sản phẩm nào?

A. Của Lê nin, vào sơ đàm luận cương về vụ việc dân tộc và thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen tuông trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội câu kết thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền với Dân quyền của phương pháp mạng tư sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari mang lại Liên Xô vào thời hạn nào?

A. Mon 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Tháng 12-1923.D. Mon 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là :

A. Fan dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần thiết bị V của thế giới Cộng sản.

C. Fan dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Người dự Đại hội lần thứ VII của thế giới Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của vượt trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 mang đến năm 1925 là gì?

A. Thừa trình chuẩn bị về tứ tưởng thiết yếu trị và tổ chức triển khai cho sự thanh lập Đảng cùng sản việt nam (3 - 2 - 1930).

B quy trình truyền cai quản nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản nghỉ ngơi Việt Nam.

D. Vượt trình sẵn sàng thực hiện công ty trương "vô sản hoá" để truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 mang đến 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu đuối ở các nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A với câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong những năm 1919 - 1925 bao gồm sự kiện lịch sử vẻ vang nào tiêu biểu vượt trội gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm tới Cách mạng mon Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc cho với nhà nghĩa Mác - Lênin kiếm tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến họp báo hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào tiếp sau đây gắn tức thì với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ngơi nghỉ Liên Xô giữa những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần máy V của quốc tế Cộng sản.

B. Thành lập và hoạt động Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Thành lập và hoạt động Hội cấu kết thuộc địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao đầu tiên to lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc giữa những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu nước mang đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập Hội nước ta cách mạng thanh niên.

C. Hợp tuyệt nhất ba tổ chức triển khai cộng sản.

D. Khởi thảo cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con phố cứu nước của lớp tín đồ đi trước là:

A. Đi sang châu mỹ tìm đường cứu nước.

B. Đi sang châu mỹ tìm con đường cứu nước.

C. Đi sang trọng châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Đi quý phái phương Đông tìm con đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến bốn tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương cứng của Lê nin về vụ việc dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập nước ngoài Cộng sản và tham gia gây dựng Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu tán thành việc gia nhập nước ngoài Cộng sản với tham gia tạo nên Đảng cùng sản Pháp, đã lưu lại Người đi từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. Là một trong người cùng sản đầu tiên của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách lũ áp bóc tách lột man rợ của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo như thế nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Bạn cùng khổ

D. Tạp chí Thư tín nước ngoài

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên cân xứng với sự khiếu nại nào trong cuộc đời buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc trước tiên là phút bác Hồ cười"?

A. Những lúc sáng lập ra Hội đoàn kết thuộc địa ở Pa ri.

B. Khi gọi luận cương cứng của Lê nin về vụ việc dân tộc với thuộc địa.

C. Khi viết bài và thống trị nhiệm tờ báo "Người thuộc khổ".

D. Lúc dự Đại hội thế giới Cộng sản lần lắp thêm V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập trường , quan điểm của bản thân mình về vị trí chiến lược của giải pháp mạng ở những nước trực thuộc địa, về quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở các nước trực thuộc địa, về vai trò, sức mạnh to to của nông dân ở các nước thuộc địa vào :

A. Đại hội Đảng buôn bản hội Pháp họp làm việc Tua (12-1920)

B. Hội nghị thế giới nông dân (6-1923)

C. Đại hội thế giới cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội việt nam cách mạng giới trẻ (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là công ty nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời gian tháng 6 – 1923 gắn với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt Liên Xô, đó là sự kiện nào?

A. Người dự lễ hội nghị nước ngoài nông dân.

B. Fan dự Đại hội lần sản phẩm công nghệ V nước ngoài Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong quá trình chuyển động để sẵn sàng cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hoạt động nào tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã ra mắt tại quảng châu trung quốc (Trung Quốc)?

A. Tham dự tiệc nghị quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

A. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời hạn ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết bài cho những tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tập san "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã ra mắt sự kiện gì gắn sát với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp quý phái Liên Xô tham dự tiệc nghị thế giới nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần đầu tiên Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. đông đảo sự khiếu nại nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tác phẩm "Đường Kách mệnh" cùng "Bản án cơ chế thực dân Pháp" được chuyển vào Việt Nam.

B. Báo "Người thuộc khổ", báo "Thanh niên" được thông dụng ở Việt Nam.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những vận động nào của Hội vn Cách mạng bạn trẻ gắn bó mật thiết với mục đích của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn bao gồm trị đào tạo và huấn luyện cán bộ tại quảng châu trung quốc - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Công ty trương trào lưu "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi phái mạnh Định, nhà máy diêm cùng cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Sẵn sàng về chính trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho sự ra đời của thiết yếu đảng vô sản sống Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Biện pháp mạng việt nam trở thành một phần tử của biện pháp mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội việt nam cách mạng thanh niên được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? Ở dâu?

A. Mon 5 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở hương thơm Cảng (Trung Quốc).

C. Mon 7 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. cơ quan ngôn luận của Hội việt nam Cách mạng thanh niên là:

A. Báo Thanh niên.

B. Thành phầm "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tứ tưởng sau đây được trình bày trong item nào của Nguyễn Ải Quốc?

- giải pháp mạng là việc nghiệp của quần chúng.

- cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- bí quyết mạng nước ta phải gắn thêm bó và đoàn kết với giải pháp mạng cầm cố giới.

A. Tập san Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc đích thực trở thành đồng chí cộng sản.

B. Phiên bản yêu sách của quần chúng. # An Nam ko được họp báo hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc phiên bản Sơ bàn thảo cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội hòa hợp thuộc địa làm việc Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào tiếp sau đây thể hiện vn Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan tiền của lịch sử dân tộc?

A. Nhà trương triển khai cách mạng bằng bạo lực.

B. Cải cách và phát triển cơ sở đảng ở một số trong những địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt nam trong quân đội Pháp.

D. Nhất quyết phát hễ cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác nhau cơ phiên bản giữa Hội nước ta Cách mạng giới trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Yếu tố tham gia.

B. Hình thức đấu tranh.

C. Xu thế cách mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. nguyên nhân chính dẫn đến thua trận của cuộc khởi nghĩa yên Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa xuất hiện sự sẵn sàng chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.

C. Không tồn tại mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính lập cập đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135.

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Tải Game Anh Hùng, Tải Game Siêu Nhân Anh Hùng Trái Đất

kế hoạch và sách lược của biện pháp mạng giải hòa dân tộc nước ta được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Phiên bản án cơ chế thực dân Pháp

D. Luận cưng cửng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản thành lập và hoạt động 1930 ở vn là gì?

A. Mục đích giải phóng kẻ thống trị vô sản

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo định hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3