Nhằm giúp những em hình dung rõ hơn về cấu trúc và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, con kiến Guru nhờ cất hộ tới những em chủng loại Đề thi hóa 11 học kì 2 tất cả đáp án 2020. Hi vọng để giúp các em ghi nhớ với gắn kết những kiến thức chất hóa học 11 học kì 2 với có công dụng tốt trong kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án bao hàm những văn bản gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đủ nội dung của những phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một vài hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập và ghi nhớ kỹ về cách làm cấu tạo, đặc thù vật lí, đặc thù hóa học, công dụng, cách điều chế và hầu như dạng toán liên quan để làm tốt bài bác thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản phần đông nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình áp dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- kết cấu lớp vỏ khí và điểm lưu ý từng phần nằm trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, đặc thù vật lí và đặc điểm hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản nghịch ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của những chất sau theo chiều sút dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đối kháng chức, mạch hở tất cả công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy hóa học nào sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử làm sao để rõ ràng 2 bình cất khí etan và etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn tổng thể sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy nhận được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: cho 6g C3H7OH tác dụng với Na trọn vẹn thấy bao gồm V (l) khí thoát ra (ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xẩy ra phản ứng làm sao sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: hotline tên chất sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức nhận được H2O với CO2 với tỉ lệ số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình làm phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A tất cả CH3OH và propan -1-ol chức năng với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 làm việc đktc.

a) Viết phương trình phản ứng.b) khẳng định thành phần % trọng lượng các hóa học trong tất cả hổn hợp đầu.c) mang lại 30 ml hỗn hợp C2H5OH 46 độ làm phản ứng không còn với sắt kẽm kim loại Na (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải ưa thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều bớt dần ánh sáng sôi của những hợp chất hữu cơ có số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Cách Phát Âm Chữ Q Trong Tiếng Việt, Phân Biệt Đổi Mới Giáo Dục

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất màu dung dịch Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ trọng nguyên tử C:H = 2:6

→ phương pháp phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản bội ứng:

Mỗi phương trình bội phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình bội nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Gọi số mol 2 ancol metanol với propanol thứu tự là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% trọng lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên hóa học = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đó là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án. Mong muốn đề thi mẫu và tóm tắt nội dung yêu cầu học, nội dung tinh giản để giúp đỡ các em ôn tập với có công dụng tốt vào kì thi hóa học kì 2 sắp đến tới. Kiến Guru cập nhật liên tục những bài xích giảng hay, chủng loại đề thi bám quá sát chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại kiến Guru nhé!