Tổng hợp công thức Hóa học tập lớp 12 giúp những em hệ thống lại trọn bộ bí quyết Hóa học tập 12 quan trọng, để biết cách giải nhanh các bài tập Hóa học, mau lẹ trả lời các câu hỏi trong bài xích thi THPT đất nước 2021 môn Hóa học.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức hoá 12

*

*Mối dục tình giữa số mol(n), khối lượng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối tình dục giữa số mol khí cùng thể tích khí sống đktc.

*

* Số trieste sản xuất từ n axit cùng Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH nhanh SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là hồ hết hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử đựng một links ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối bố và không có đồng phân hình học. Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, từng C đang liên kết với một nhóm vậy (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C với nối ba sẽ còn 2C với H là team thế.

C1 C2
1C 1C 1 đồng phân
2C H 1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, solo chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

*

*

*

*

*

*

…………………

Tổng hợp công thức Hóa học tập lớp 12 giúp các em hệ thống lại trọn bộ cách làm Hóa học tập 12 quan tiền trọng, để biết phương pháp giải nhanh những bài tập Hóa học, hối hả trả lời các thắc mắc trong bài bác thi THPT tổ quốc 2021 môn Hóa học.

*

*Mối quan hệ giữa số mol(n), cân nặng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối tình dục giữa số mol khí cùng thể tích khí sống đktc.

Xem thêm: Định Phí Và Biến Phí - Ví Dụ Về Biến Phí Định Phí Và Chi Phí Hỗn Hợp

*

* Số trieste sinh sản từ n axit và Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH nhanh SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là phần lớn hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử cất một liên kết ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối bố và không có đồng phân hình học. Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm cầm (giống hoặc không giống nhau).