Nhằm giúp các em thuận tiện trong quá trình học và ôn thi học kỳ, CCBook sẽ tổng hợp toàn cục công thức đồ dùng lý 10 trong nội dung bài viết dưới đây; các em hãy cùng tò mò nhé:


Contents

1 tóm tắt phương pháp Vật lý 10 chương 1 – Động học chất điểm 2 cách làm Vật lý 10 chương 2 – Động lực học hóa học điểm 4 cách làm Vật lý 10 chương 4 – những định pháp luật bảo toàn

Tóm tắt phương pháp Vật lý 10 chương 1 – Động học hóa học điểm

Trong chương 1, những em yêu cầu ghi nhớ những công thức về chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng chuyển đổi đều, hoạt động tròn rất nhiều và các công thức về tính kha khá của chuyển động.

Bạn đang xem: Tóm tắt công thức vật lý 10

*
Tất cả các công thức vật dụng lý lớp 10 đã có tổng vừa lòng dưới đây.

Các bí quyết về chuyển động thẳng đều

– Phương trình hoạt động thẳng đều: x = x0 + v.t

– Quảng đường: S = v.t

– vận tốc trung bình: Vtb = S/t

Chuyển đụng thẳng biến hóa đều

– Vận tốc: v= v0 + a.t

– Quảng đường: s = v0.t + 1/2a.t2

– Hệ thức độc lập: v2 – v02 = 2as

– Phương trình: x = x0 + v0t + 1/2at2

(a = g ≈ 9,8 m/s2)

Chuyển rượu cồn tròn hầu hết

– hành trình là đường tròn

– vận tốc trung bình: vtb = độ dài cung tròn/thời gian chuyển động

V = ꙍ.R; T = 2/ꙍ (s); f = ꙍ/2 = 1/T (Hz)

V = s/t; ꙍ = ᾳ/t; a = v2 /R = ꙍ2R (m/s2)

Tính tương đối của hoạt động

Vận tốc của vật khác nhau trong các hệ quy chiếu khác nhau. Phương pháp cộng vận tốc:

V13→ = v12 →+ v23→

V13 = v12 + v23

V13 = |v12 – v23|

V13 = v122 + v232

Công thức thứ lý 10 chương 2 – Động lực học chất điểm

Trong chương 2, các em buộc phải nắm được phương pháp về tổng hợp cùng phân tích lực; những định phương tiện Niu-tơn; những lực cơ học; và công thức về hoạt động ném ngang.

*
Chương Động lực học chất điểm bao hàm nhiều công thức quan trọng đặc biệt mà những em cần phải ghi nhớ.

Tổng hợp với phân tích lực

– phép tắc hình bình hành: F→ = F1→ + F2→

– Độ lớn: F2 = F21 + F22 + 2F1.F2.cos ᾳ

– Điều kiện thăng bằng của hóa học điểm: F→ = F1→ + F2→ + F3→ +… = 0→

Các định phép tắc Niu-tơn

– Định pháp luật I: các vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc.

– Định luật II: a = F/m

(trong đó: a là gia tốc, F là lực tác dụng và m là khối lượng).

– Định cách thức III: FB→A→ = -FA→B→

Các lực cơ học

– Lực hấp dẫn: F = (G.m1.m2)/r2

G = 6,67.10­-11 (Nm2/kg2)

– Lực đàn hồi: F = k|∆l|

– Lực ma gần kề trượt: Fmst = ᶮt .N

– Lực ma sát lăn: Fmsl = ᶮ1.N

– Lực hướng tâm: Fht = (m.v2)/R = m. ꙍ2R

Bài toán về vận động ném ngang

Các hoạt động thành phần theo trục Ox:

Ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Theo trục oy: ay = g; vy = g.t; y = 1/2gt2

Công thức khẳng định chuyển động:

– Phương trình quỹ đạo: y = g/(2v02)*x2

– thời gian chuyển động: t = 2h/g

– Tầm cất cánh xa: L = v02h/g

– tốc độ vật: v = = v2x + v2y = = v20 + (gt)2

Công thức đồ dùng lý 10 chương 3 – cân đối và vận động của vật dụng rắn

Đối với chương 3 – thăng bằng và chuyển động của vật rắn, các em bắt buộc ghi nhớ các công thức sau:

F1→ + F2→ = -F3→

– chuyển động của vật rắn tịnh tiến: a→ = (F1→ + F2→+ …)/m

– Quy tắc phù hợp lực tuy vậy song cùng chiều:

Độ lớn: F = F1 + F2

Giá: F1/F2 = d2/d1

Công thức đồ lý 10 chương 4 – những định nguyên lý bảo toàn

Trong chương 4, các em yêu cầu ghi nhớ những công thức định cách thức bảo toàn động lượng; công – công suất; định công cụ bảo toàn cơ năng:

*
Công thức về những định vẻ ngoài bảo toàn.

Định lý lẽ bảo toàn động lượng

Động lượng: p→ = mv→ (đơn vị: kg.m/s)

Xung lượng của lực: F→. ∆t = ∆p→

Biểu thức: p1→ + p2→ +… = p’1→ + p’2→ +…

ứng dụng va va mềm: v = m1v1/(m1 + m2)

chuyển động bằng phản lực: V→ = (m/M).v→

Công – công suất

Công thức tính: A = F.s.cos ᾳ

Công suất: p. = A/t

Công thức vật lý 10 chương 5 – hóa học khí

Động năng là năng lượng do vật vận động mà có.

Wđ = 1/2mv2

Định lí phát triển thành thiên: A12 = Wđ2 – Wđ1

Thế năng:

Thế năng trọng trường: Wt = mgz

Thế năng lũ hồi: Wt = 1/2k (∆l)2

Định lí thay đổi thiên: A12 = Wt1 – Wt2

Công thức đồ gia dụng lý 10 chương 6 – đại lý của nhiệt đụng lực học tập

Nội năng là tổng đụng năng và rứa năng của những phân tử cấu tạo nên vật.

Xem thêm: Ôn Tập Toán Rút Về Đơn Vị Lớp 3, Cách Giải Dạng Toán Rút Về Đơn Vị Lớp 3

Nguyên lý I: ∆U = A + Q

Q = mc∆t

Trên đây là tất cả những công thức đồ vật lý 10, kỹ năng và kiến thức được trích tự cuốn tài liệu “Đột phá 8+ môn đồ vật lí kì thi THPT non sông môn vật dụng lý”. Để dìm được tư vấn chi tiết nhất về tư liệu tham khảo, mời các bạn liên hệ với cửa hàng chúng tôi theo thông tin dưới đây.