200 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án

Với cỗ 200 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, lựa chọn lọc sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 chương 1

*

Bài tập Tập thích hợp Q những số hữu tỉ có lời giải

Bài 1: Tập hòa hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: lựa chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z nên D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z cần B sai

-9/2 ∈ Q bắt buộc C sai

Vậy lời giải A đúng

Chọn lời giải A.


Bài 3: Số như thế nào dưới đó là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào bên dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 bên trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn câu trả lời D.


Bài 6: trong các xác định sau, xác minh nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ đề nghị tìm nằm sát trái 0 bởi đó đấy là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị được tạo thành 3 phần bằng nhau, số đó biện pháp 0 một đoạn bởi một đơn vị chức năng mới nên số buộc phải tìm là -1/3

Chọn câu trả lời B


Bài 9: vào các xác định sau, xác minh sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Bài Tập Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác Lớp 10, Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên đều là số nguyên cùng số hữu tỉ buộc phải đáp án A và C đúng

N* là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên khác 0 nên nó là tập bé của tập những số tự nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên hầu như là số hữu tỉ, mặc dù một số hữu tỉ chưa kiên cố đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 1/2 là số hữu tỉ nhưng không phải số nguyên. Đáp án D sai

Chọn giải đáp D


Bài 10: tất cả bao nhiêu số hữu tỉ thỏa mãn nhu cầu có mẫu bởi 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ tuổi hơn -2/9