(eginalign 3600 &= 2000 + 1000 + 500 + 100 \ &= 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 100 endalign)

Do đó để lấy(3600)đồng ta có thể lấy một tờ giấy bạc(2000)đồng, một tờ giấy bạc(1000)đồng, một tờ giấy bạc(500)đồng, một tờ giấy bạc(100)đồng

Hoặc có thể lấy tía tờ giấy bạc(1000)đồng, một tờ giấy bạc(500)đồng, một tờ giấy bạc(100)đồng.

b)

(7500 = 5000 + 1000 + 500 + 200)

Do đó để mang được(7500)đồng ta có thể lấy một tờ giấy bạc(5000)đồng, một tờ giấy bạc(2000)đồng, một tờ giấy bạc(500)đồng với một tờ giấy bạc(200)đồng.

c)

(3100 = 2000 + 1000 + 100)

Do đó để mang được(3100)đồng ta hoàn toàn có thể lấy một tờ giấy bạc(2000)đồng, một tờ giấy bạc(1000)đồng và một tờ giấy bạc(100)đồng.
Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 132

*

Tham khảo lời giải các bài tập luyện tập trang 132 khác • Giải bài xích 1 trang 132 - SGK Toán lớp 3 dòng ví nào bao gồm nhiều... • Giải bài bác 2 trang 132 - SGK Toán lớp 3 Phải mang ra các tờ... • Giải bài 3 trang 133 - SGK Toán lớp 3 coi tranh rồi trả lời... • Giải bài xích 4 trang 133 - SGK Toán lớp 3 chị em mua một hộp sữa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số đến 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Luyện tập trang 132
• Giải bài bác 1 trang 132 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 2 trang 132 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 133 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 4 trang 133 - SGK Toán lớp 3
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số mang đến 10 000 Chương 4: những số cho 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ngày Black Friday Là Ngày Mấy, Black Friday 2021 Vào Ngày Nào

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12