- Chọn bài bác -Bài 1: các định nghĩaBài 2: Tổng với hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học tập 10): đến lục giác phần đông ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra những vectơ bởi vectơ AB gồm điểm đầu với điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

Bạn đang xem: Toán hình 10 ôn tập chương 1

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học 10): đến hai vectơ a với b mọi khác vectơ 0. Các xác định sau đúng tốt sai?

a, nhị vecto thuộc hướng thì cùng phương.

b, nhị vecto b→ cùng kb→ cùng phương.

c, hai vecto a→ với (-2)a→ cùng hướng.

d) nhì vector ngược phía với vector thứ tía khác vectơ 0→ thì cùng phương.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học 10): Tứ giác ABCD là hình gì nếu
*

Lời giải:

*
tứ giác ABCD là hình bình hành


*

⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

(Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi)

Bài 4 (trang 27 SGK Hình học tập 10): minh chứng rằng
*

Lời giải:

*


*

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học tập 10): cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn trọng điểm O. Hãy xác minh các điểm M, N, phường sao cho:

*

Lời giải:

*

a)

*
M là đỉnh sót lại của hình bình hành AOBM.

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

Mà OB = OA (= nửa đường kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân tại A (1)

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

*

Từ (1) cùng (2) ⇒ ΔAMO đa số ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trên tuyến đường tròn nước ngoài tiếp ΔABC.

*
bắt buộc M là điểm ở vị trí chính giữa cung

b) chứng tỏ tương từ bỏ phần a) ta có: N là điểm chính giữa cung BC.


c) p. Là điểm vị trí trung tâm cung CA.

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học 10): mang lại tam giác đa số ABC gồm cạnh bởi a. Tính:


*

Lời giải:

*

Vẽ hình bình hành ABDC, điện thoại tư vấn H là giao điểm của AD cùng BC.

*

+ Hình bình hành ABDC tất cả AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC trên H.

+ H là trung điểm BC ⇒ bh = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông trên H nên:

*

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

*

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

Áp dụng quy tắc cha điểm ta có:

*

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học tập 10): đến tam giác OAB. Hotline M, N lần lượt là trung điểm của OA cùng OB. Tìm các số m, n sao cho:

*

Lời giải:

*
*

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học 10):
chứng tỏ rằng giả dụ G cùng G’ thứu tự là trọng tâm của những tam giác ABC cùng A’B’C’ thì
*

Lời giải:

+ G là trọng tâm ΔABC

*

Khi đó

*

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học tập 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, các xác định sau đúng xuất xắc sai?

a, hai vecto đối nhau thì chúng tất cả hoành độ đối nhau.

b, Vecto a→ ≠ 0→ cùng phương cùng với vecto i→ giả dụ a→ gồm hoành độ bằng 0.

c, Vecto a→ bao gồm hoành độ bởi 0 thì cùng phương với vecta j→

Lời giải:

a) Đúng.

Hai vec tơ đối nhau thì chúng gồm hoành độ đối nhau với tung độ đối nhau.

*

b) Sai.

Sửa lại: Vec tơ a→ thuộc phương với vec tơ i→ ví như a→ gồm tung độ bởi 0.

*

c) Đúng.

*

Bài 11 (trang 28 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải:

*

Bài 12 (trang 28 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải:

*

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học tập 10): vào các khẳng định sau, xác minh nào đúng?

a) Điểm A nằm ở trục hoành thì gồm hoành độ bởi 0.

b) p là trung điểm của đoạn thẳng AB khi còn chỉ khi hoành độ của p. Bằng vừa đủ cộng những hoành độ của A cùng B.

c) giả dụ tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng những tọa độ tương ứng của A với C bằng trung bình cộng những tọa độ khớp ứng của B cùng D.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bởi 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) tất cả trung bình cộng các hoành độ bởi –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) không phải trung điểm của AB

P(–1; 0) chưa phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành bắt buộc giao điểm O của AC cùng BD bên cạnh đó là trung điểm của AC với BD

O là trung điểm của AC

*

O là trung điểm của BD

*

*

Bài 1 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác 0→ bao gồm điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 8 ; (D) 12

Lời giải:

Chọn giải đáp (D) 12.

Các vec tơ kia là:

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 2 (trang 29 SGK Hình học tập 10): mang đến lục giác phần nhiều ABCDEF bao gồm tâm O. Số các vectơ khác 0→ cùng phương cùng với tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 8

Lời giải:

Chọn đáp án (B) 6.

Các vec tơ đó là:

*


Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 3 (trang 29 SGK Hình học tập 10): cho lục giác đa số ABCDEF tất cả tâm O. Số các vectơ bằng vectơ bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 2 ; (B) 3; (C) 4 ; (D) 6

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) 2.

Các vec tơ sẽ là

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 4 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ dài của vectơ
*
là:

(A) 5 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 9

Lời giải:

Chọn lời giải (A) 5.

Giải ham mê :

Hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 3, BC = 4

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 5 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho bố điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C)

Giải thích:

Theo quy tắc bố điểm:

*

*
cùng với D là đỉnh còn sót lại của hình bình hành ABDC.

*

*
cùng với D là đỉnh sót lại của hình bình hành ABCD.

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 6 (trang 29 SGK Hình học 10): mang lại hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

Lời giải:

Chọn đáp án (C)

Giải thích:

I là trung điểm của đoạn thẳng AB

*

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 7 (trang 29 SGK Hình học 10): đến tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

*

Lời giải:

chọn C

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 8 (trang 29 SGK Hình học 10): đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn A

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 9 (trang 29 SGK Hình học tập 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại hình bình hành OABC, C nằm tại Ox. Xác minh nào sau đây là đúng?

(A) tất cả tung độ không giống 0;

(B) A với B bao gồm tung độ khác nhau;

(C) C gồm hoành độ bởi 0;

(D) xA + xC – xB = 0.

Lời giải:

Chọn câu trả lời (D)

Giải thích:

C nằm tại Ox cần C(c; 0)

(A) sai:

ABCD là hình bình hành nên

*

Vậy gồm tung độ bằng 0.

(B) sai :

có tung độ bằng 0 buộc phải yB – yA = 0 ⇒ yA = yB .

(C) sai vì chưng C nằm trong Ox thì C tất cả tung độ bằng 0.

(D) đúng:

Vì OABC là hình bình hành nên:

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 10 (trang 30 SGK Hình học tập 10): cho
*

Khẳng định nào dưới đây đúng?

*

Lời giải:

– lựa chọn C

*

*

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 11 (trang 30 SGK Hình học 10): cho tam giác ABC gồm A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Giữa trung tâm của tam giác ABC là:

(A) G1(-3; 4) ; (B) G2(4; 0)

(C) G3(√2; 3) ; (D) G4(3; 3)

Lời giải:

– lựa chọn D

Trọng trung khu tam giác ABC có tọa độ

*


Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 12 (trang 30 SGK Hình học tập 10): Cho bốn điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Lựa chọn mệnh đề đúng:

(A) Tứ giác ABCD là hình bình hành;

(B) Điểm G(2 ; 5/3) là trọng tâm của tam giác BCD ;

*

Lời giải:

Chọn đáp án (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Giải ưng ý :

Do A(1 ; 1) ; B(2 ; –1)

*

C(4 ; 3) ; D(3 ; 5)

*

Vậy

*
đề nghị ABCD là hình bình hành.

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 13 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho tư điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Xác minh nào sau đây đúng:

*

(B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật;

(C) Điểm I(-1;1) là trung điểm AC;

*

Lời giải:

Chọn lời giải (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải thích:

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 14 (trang 30 SGK Hình học 10): mang lại tam giác ABC. Đặt
*

Các cặp vector nào cùng phương?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải yêu thích :

*

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 15 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD gồm gốc O là trung khu của hình vuông và các cạnh của nó tuy vậy song với những trục tọa độ. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (A)

Giải thích:

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 16 (trang 31 SGK Hình học 10): cho M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc cùng với Ox, MM2 vuông góc cùng với Oy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (D)

Giải thích :

*

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 17 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

(A) (6; 4) ; (B) (2; 10)

(C) (3; 2) ; (D) (8; -21)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C) (3 ; 2)

Giải ham mê :

Điểm A(2 ; –3) ; B(4 ; 7), trung điểm I bao gồm tọa độ là

*
tuyệt I(3; 2).

Các bài giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 18 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang lại A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ vectơ
*
là:

(A) (15; 10) ; (B) (2; 4)

(C) (5; 6) ; (D) (50; 16)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (5; 6).

Giải thích:

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 19 (trang 31 SGK Hình học tập 10): trong tam giác ABC gồm B(9; 7), C(11; -1), M cùng N lần lượt là trung điểm của AB với AC. Tọa độ của vectơ là:

(A) (2; -8) ; (B) (1; -4)

(C) (10; 6) ; (D) (5; 3)

Lời giải:

Chọn đáp án (B) (1 ; –4).

Giải thích:

*

M là trung điểm AB, N là trung điểm AC đề xuất MN là đường trung bình của ΔABC.

⇒ MN // BC nên cùng hướng với

*

Mà MN = 1/2 . BC nên

*

B(9 ; 7), C(11 ; –1)

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài trăng tròn (trang 31 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm: A (3; 2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5).

Khẳng định nào sau đấy là đúng?

(A) và đối nhau;

(B) với thuộc phương tuy thế ngược hướng;

(C) và thuộc phương và thuộc hướng;

(D) A, B, C, D thuộc thuộc một đường thẳng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (B)

Giải thích:

*

Vậy

*
đề nghị cùng thuộc phương cơ mà ngược hướng.

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 21 (trang 31 SGK Hình học 10): Cho ba điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Khẳng định nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 22 (trang 32 SGK Hình học 10): cho
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8).

Lời giải:

Chọn (B)

*

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 23 (trang 32 SGK Hình học 10): đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8)

Lời giải:

Chọn giải đáp (C) (–6; 9)

Giải mê say

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 24 (trang 32 SGK Hình học 10): cho
*
. Nhì vec tơ a→ cùng b→ thuộc phương trường hợp số x là :

cùng phương ví như số x là:

(A) -5 ; (B) 4 ;

(C) 0 ; (D) -1

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C)

Giải ưa thích :

a→ (-5; 0) cùng phương với i→

b→ thuộc phương cùng với a→ ⇔ b→ cùng phương cùng với i→ ⇔ b→ (4; 0).

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 25 (trang 32 SGK Hình học 10):

*

(A) x = -15 ; (B) x = 3 ;

(C) x = 15 ; (D) x = 5.

Lời giải:

Chọn đáp án (C) x = 15

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 26 (trang 32 SGK Hình học tập 10): mang đến A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Xác định nào đúng?

(A) G(2; 2) là trọng tâm tam giác ABC;

(B) Điểm B trọng điểm hai điểm A với C;

(C) Điểm A trung tâm hai điểm B cùng C;

(D) nhì vec tơ thuộc hướng.

Lời giải:

Chọn đáp án (C) Điểm A trọng tâm hai điểm B cùng C

Giải say đắm :

*

*
nên hai vec tơ thuộc phương ⇒ A, B, C trực tiếp hàng.

+ (A) sai bởi vì A, B, C trực tiếp hàng buộc phải ΔABC không tồn tại.

+ (B) sai do xB A C bắt buộc A nằm trong lòng B với C.

+ (C) đúng

+ (D) sai bởi -2

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 27 (trang 32 SGK Hình học tập 10): những điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) thứu tự là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

(A) (1; 5) ; (B) (-3; -1) ;

(C) (-2; -7) ; (D) (1; -10).

Xem thêm: Sách Những Con Đường Tơ Lụa " Của Peter Frankopan, Những Con Đường Tơ Lụa

Lời giải:

Chọn giải đáp (B) (–3 ; –1)

Giải thích :

M là trung điểm BC cần ta có:

*

N là trung điểm CA nên ta có:

*

P là trung điểm của AB đề xuất ta bao gồm

*

Giải hệ phương trình

*
ta được xA = -3

Giải hệ phương trình

*
ta được yA = -1

Vậy A(–3 ; –1).

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 28 (trang 32 SGK Hình học tập 10): mang lại tam giác ABC gồm gốc tọa độ O là trọng tâm, A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

(A) (-1; -7) ; (B) (2; -2) ;

(C) (-3; -5) ; (D) (1; 7).

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) (–1 ; –7)

Giải mê say :

O là giữa trung tâm tam giác ABC

*

Vậy C(–1 ; –7)

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 29 (trang 32 SGK Hình học tập 10): xác minh nào trong các xác định sau đây là đúng?

(A) nhị vec tơ và cùng hướng ;

(B) Vec tơ là vec tơ đối của

*
;

(C) nhị vec tơ và cùng phương ;

(D) nhị vec tơ

*
với
*
ngược hướng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) nhì vec tơ và cùng hướng.

Giải mê say :

(A) đúng bởi vì và phần nhiều ngược hướng với i→ buộc phải a→ và b→ cùng hướng.

(B) Sai. Vec tơ đối của là vec tơ

*
.

(C) Sai. và không cùng phương vày giả sử u→ và v→ cùng phương thì mãi mãi k nhằm

*

(D) Sai. Vị a→ = 3b→ đề xuất a→ với b→ cùng hướng.

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 30 (trang 32 SGK Hình học tập 10): trong hệ trục
*
, tọa độ của vec tơ
*
là :

(A) (0; 1) ; (B) (-1; 1) ;