Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy y tỉ trọng nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo thông số tỉ lệ nào

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Toán 7 đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y cùng x tỉ lệ thành phần nghịch cùng với nhau...

Xem giải mã


bài xích 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhị đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau cùng khi x = 8 thì y = 15

Xem giải thuật


bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x với y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải


bài bác 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải mã


bài bác 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy thêm đội A sử dụng x trang bị cày (có cùng năng suất) để cày kết thúc một cánh đồng không còn y giờ. Hai đại lượng x và y gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Đồ Cổ Thời Nhà Thanh - Đấu Giá Ấm Đồng Xanh Thời Nhà Thanh

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.