- Chọn bài -Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: phép tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Sách giải toán 11 Ôn tập chương 5 giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 11 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau:

*

Lời giải:

*
*

*
*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): tìm đạo hàm của những hàm số sau:

*

Lời giải:


*
*
*

*
*
*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11): mang lại hàm số
*

Tính f(3) + (x – 3)f’(3)

Lời giải:

*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11): mang đến hai hàm số f(x) = tan(x) và g(x) =
*
. Tính
*

Lời giải:

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f"(x) = 0, biết rằng:

*

Lời giải:

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11): đến f1(x) = …

*

Lời giải:

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm


Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp con đường của:

a) Hypebol

*
trên điểm A(2; 3).

b) Đường cong y = x3 + 4x2 – 1 trên điểm tất cả hoành độ x0 = -1.

c) Của parabol y = x2 – 4x + 4 trên điểm bao gồm tung độ y0 = 1.

Lời giải:

*
*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho vận động thẳng xác minh bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong các số đó t được xem bằng giây (s) và S được xem bằng mét (m).

Bạn đang xem: Toán 11 ôn tập chương 5

a.Tính gia tốc của vận động khi t = 2s.

b.Tính gia tốc của vận động khi t = 3s.

c.Tính tốc độ tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d.Tính vận tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

Lời giải:

Vận tốc: v(t) = S’(t) = (t3 – 3t2 – 9t) = 3t2 – 6t – 9.

Gia tốc : a(t) = v’(t) = (3t2 – 6t – 9)’ = 6t – 6.

a) khi t = 2s, v(2) = 3.22 – 6.2 – 9 = -9 (m/s).

Xem thêm: Đề Thi Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2021

b) lúc t = 3s, a(3) = 6.3 – 6 = 12 (m/s2).

c) v(t) = 0 ⇔ 3t2 – 6t – 9 = 0 ⇔ t = 3 (vì t > 0).

Khi đó a(3) = 12 m/s2.

d) a(t) = 0 ⇔ 6t – 6 = 0 ⇔ t = 1.

Khi kia v(1) = 3.12 – 6.1 – 9 = -12 (m/s).

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 11): đến hai hàm số
*

Viết phương trình tiếp tuyến đường với đồ vật thị của từng hàm số đã mang lại tại giao điểm của chúng. Tính góc thân hai tiếp con đường kể trên.