Giải bài bác Tập Ôn Tập Chương II SGK Hình học 11 tất cả 3 phần: thắc mắc ôn tập chương II, bài bác tập ôn tập chương 2, thắc mắc trắc nghiệm chương II. Trang 77, 78, 79 sách giáo khoa Hình 11.

Bạn đang xem: Toán 11 hình học ôn tập chương 2

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Trả lời Câu 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng...
*
Trả lời Câu 2 (trang 77 SGK Hình học 11): Thế nào là đường thẳng song song với đường...Trả lời Câu 3 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng...
*
Trả lời Câu 4 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh cha đường thẳng...Trả lời Câu 5 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh...Trả lời Câu 6 (trang 77 SGK Hình học 11): Phát biểu định lí Ta - lét trong ko gian...
*
Trả lời Câu 7 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu cách xác định thiết diện bởi một...

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): mang lại hai hình thang ABCD và ABEF có tầm thường đáy lớn...
*
Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11): mang đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là...Bài 3 (trang 77 SGK Hình học 11): mang lại hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang...
*
Bài 4 (trang 78 SGK Hình học 11): mang lại hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt...
*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2

Bài 1 (trang 78 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:...Bài 2 (trang 78 SGK Hình học 11): Nếu cha đường thẳng ko cùng nằm trong một...Bài 3 (trang 78 SGK Hình học 11): mang đến tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là...
*
Bài 4 (trang 79 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 5 (trang 79 SGK Hình học 11): đến tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm...Bài 6 (trang 79 SGK Hình học 11): mang lại hình lăng trụ tam giác ABC.A"B"C"...

Xem thêm: Cách Phát Âm Chữ Q Trong Tiếng Việt, Phân Biệt Đổi Mới Giáo Dục

*
Bài 7 (trang 79 SGK Hình học 11): cho tứ diện đều S.ABC cạnh bằng a. Gọi I là...Bài 8 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của...Bài 9 (trang 80 SGK Hình học 11): cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy,...
*
Bài 10 (trang 80 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 11 (trang 80 SGK Hình học 11): đến hình vuông ABCD và tam giác đều SAB...Bài 12 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q...Xem đầy đủ: Giải bài bác tập Hình học tập 11 chương 2 SGK