I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ1. Thí nghiệmQuan sát ảnh của một trang bị tạo do thấu kính hội tụ.

Bạn đang xem: Tính tiêu cự của thấu kính

*
Cả vật và màn đều được để vuông góc với trục bao gồm của thấu kính quy tụ có tiêu cự khoảng tầm 12cm.a) Đặt trang bị ngoài khoảng tiêu cự.- Đặt đồ ở xa thấu kính và màn ở gần kề thấu kính.Từ từ di chuyển màn ra xa thấu kính cho đến khi xuất hiện ảnh rõ nét của vật ở trên màn, đó là ảnh thật,ngược chiều với vật.- Dịch thứ vào gần thấu kính hơn. đồ gia dụng đặt trong vòng tiêu cự cho ảnh ảo, to hơn vật và cùng chiều với vật.b) Đặt vật trong vòng tiêu cự.Đặt vật trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính. Trường đoản cú từ dịch chuyển màn ra xa thấu kính, không hứng được ảnh trên màn hình. Đặt mắt trên phố truyền của chùm tia ló, ta quan cạnh bên thấy ảnh cùng chiều, to hơn vật. Đó là hình ảnh ảo cùng không hứng được trên màn.2. Hãy ghi các nhận xét ở trên vào bảng 1Một điểm sáng nằm ngay lập tức trên trục chính, ở cực kỳ xa thấu kính, cho hình ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. Chùm tia phát ra từ đặc điểm này chiếu tới khía cạnh thấu kính được xem như là chùm song song với trục thiết yếu của thấu kính.Vật để vuông góc cùng với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính.II - CÁCH DỰNG ẢNH1. Dựng hình ảnh của đặc điểm S tạo bởi vì thấu kính hội tụ.Để tìm hình ảnh S" của đặc điểm S qua thấu kính hội tụ ta vẽ đường truyền của nhị trong cha tia đặc biệt từ vật mang đến thấu kính.
*
2. Dựng ảnh của một thứ sáng AB tạo do thấu kính hội tụ.Vật sáng sủa AB được để vuông góc cùng với trục thiết yếu của thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm ở trục chính. Dựng ảnh A’B’ của AB trong hai trường hợp:+ đồ vật AB cách thấu kính một khoảng tầm d = 36cm (hình 43.4a).+ thứ AB phương pháp thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.4b).
*
Nhận xét:+ vật AB phương pháp thấu kính 36cm, ngoài khoảng tiêu cự, hình ảnh thật, ngược chiều vật.+ Khi vật AB biện pháp thấu kính 8cm, trong tầm tiêu cự, hình ảnh là ảo, cùng chiều trang bị và lớn hơn vật.III - VẬN DỤNGVận dụng kỹ năng hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh trong nhị trường hòa hợp ở C5. Cho biết thêm vật AB có độ cao h = 1cm.Hướng dẫn:+ thứ AB biện pháp thấu kính 36cm:Tam giác ABF đồng dạng cùng với tam giác OHF, đến ta:$fracOFAF = fracOHAB Rightarrow OH = fracOF.ABAF = frac12.1(36 - 12) = 0,5cm$Ta nhận thấy OH = h", chính là chiều cao của ảnh.Tam giác A"B"F" đồng dạng cùng với tam giác OIF", đến ta:$fracOF"A"F = fracOIA"B" Rightarrow fracOF".A"B"OI = fracOF".OHAB = frac12.0,51 = 6cm$Khoảng giải pháp từ ảnh đến thấu kính là:OA" = OF" + A"F" = 12 + 6 = 18cm+ đồ gia dụng AB biện pháp thấu kính 8cm:Tam giác BB"I đồng dạng cùng với tam giác OB"F" mang lại ta:$fracBIOF = fracBB"OB" Rightarrow frac812 = fracBB"OB" Rightarrow frac128 = fracOB"BB" Rightarrow fracBB" + OBBB" = 1,5$$1 + fracOBBB" = 1,5 Rightarrow fracOBBB" = 0,5 = frac12 Rightarrow fracBB"OB = 2$Tam giác OAB đồng dạng cùng với tam giác OA"B", cho ta:$fracOA"OA = fracA"B"AB = fracOB"OB(*)$Ta tính tỉ số:$fracOB"OB = fracOB + BB"OB = 1 + fracBB"OB = 1 + 2 = 3$Thay vào (*), ta có:$fracOA"OA = 3 m = > m OA" m = m 3. m OA m = m 3.8 m = m 24 m cm$$fracA"B"AB = 3 m = > m A"B" m = m 3. m AB m = m 3. m 1 m = m 3 m cm$Vậy hình ảnh có chiều cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24 cm.* Đối với thấu kính hội tụ:Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho hình ảnh thật, trái chiều với vật. Khi thứ đặt khôn cùng xa thấu kính thì hình ảnh thật tất cả vị trí biện pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho hình ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Xem thêm: Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 1 Lên Lớp 2 (Cực Hay), Tài Liệu Dạy Hè Lớp 1 Lên Lớp 2

* mong mỏi dựng hình ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính, A nằm tại trục chính), chỉ cần" dựng hình ảnh B’ của B bằng phương pháp vẽ mặt đường truyền của nhị tia sáng quánh biệt, tiếp đến từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có hình ảnh A’ của A.