Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức là việc gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này temperocars.com hỗ trợ một số dạng toán với quy tắc tính.Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là câu hỏi gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học kinh nghiệm này temperocars.com cung cấp một vài dạng toán với quy tắc tính.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 3

1. Giới thiệu về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối với nhau bởi các phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là công dụng sau khi tiến hành các phép tính vào biểu thức. Cực hiếm biểu thức là tác dụng của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43

Trong đó:

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là quý giá của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1Thứ từ bỏ ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý giá của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ tự ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính cực hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ tự ưu tiên cùng với biểu thức chứa dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì triển khai các phép tính trong ngoặc trước. Tiếp nối thực hiện những phép tính ngoại trừ ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + 20 + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong số ngoặc (), <>, thì triển khai theo vật dụng tự như sau: ngoặc tròn () mang lại ngoặc vuông <> và cuối cùng là ngoặc nhọn .

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây những con cần được học thuộc bằng cách rèn luyện làm nhiều bài tập.

3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức

Các con hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính quý hiếm của biểu thức nên bước đầu từ những dạng toán cơ bản, dần dần lên nâng cao. Gồm như vậy, những con mới có thể nắm vững các quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên ban đầu dạy con các dạng toán trường đoản cú 2 đến 3 phép tính.

Dưới đấy là các bài xích tập toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức từ cơ phiên bản đến nâng cao, những con và phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng câu hỏi tính quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính các giá trị biểu thức sau:

a) 20 – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + đôi mươi

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng việc tính cực hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con phải nắm chắc các kiến thức cơ bản và phương pháp tính cực hiếm biểu thức lớp 3 để gia công các dạng bài nâng cấp dưới đây.

Xem thêm: Kiếm Tiền Khảo Sát Trên Yougov Là Gì, Faq (Câu Hỏi Thường Gặp)

Bài 1:

Tính nhanh giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức của dãy số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 mẫu tất, được xếp rất nhiều vào trong 3 phòng tủ. Hỏi mỗi chống tủ tất cả bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số có số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của dãy số bên trên là:

(2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngăn tủ có số chiếc tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song tất.

Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức không khó khăn nếu con nắm chắc hẳn quy tắc và rèn luyện hay xuyên. Những bậc phụ huynh cùng nhỏ tham gia các khóa học tập trên temperocars.com nhằm học toán không còn là chuyện cạnh tranh nhằn!