Bạn đang xem: Tính chất hóa học kim loại

* Kết luận: Hầu hết những kim nhiều loại (trừ Ag, Au, Pt) phản bội ứng với oix ở nhiệt độ thường hoặc ánh nắng mặt trời cao tạo nên thành oxit.


2. Chức năng với phi kim khác

- tính năng với Cl2: chế tạo muối clorua (kim loại tất cả hóa trị cao nhất)

Cu + Cl2 $xrightarrowt^o$ CuCl2

2Fe + 3Cl2 $xrightarrowt^o$ 2FeCl3

Nếu fe dư: Fedư + 2FeCl3 $xrightarrowt^o$ 3FeCl2

- tác dụng với lưu giữ huỳnh: khi đun nóng tạo ra muối sunfua (trừ Hg xẩy ra ở ánh nắng mặt trời thường)

Fe + S $xrightarrowt^o$ FeS

Hg + S → HgS


II. Tác dụng với hỗn hợp axit

1. Tác dụng với hỗn hợp HCl cùng H2SO4 loãng (trừ Cu, Ag, Au, Pt)

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

2. Chức năng với axit H2SO4 đặc nóng và HNO3 đặc nóng

2Ag + H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Ag2SO4 + SO2 ↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O


III. Chức năng với dung dịch muối

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu hoạt động hóa học to gan hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe chuyển động hóa học khỏe khoắn hơn Cu

=> hoạt động hóa học tập của fe > Cu > Ag


KẾT LUẬN: Kim loại vận động hóa học dũng mạnh hơn (trừ Na, K, Ca, Ba…) có thể đẩy kim loại vận động yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối, sản xuất thành muối new và kim loại mới.


Sơ đồ bốn duy: đặc điểm hoá học tập của kim loại

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp temperocars.com
Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 138, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 72, 73 Bài 138

Cảm ơn các bạn đã sử dụng temperocars.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.