Ancol là phần đa hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm chứa nhóm -OH link với nguyên tử C no của nơi bắt đầu hiđrocacbon cùng ancol có không ít ứng dụng trong nghành nghề công nghiệp thực phẩm, y tế…


Vậy ancol có đặc thù hóa học, đặc điểm vật lý cùng công thức kết cấu như chũm nào, được điều chế và áp dụng ra sao bọn họ cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học ancol

I. Ancol – định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

Bạn đã xem: tính chất hóa học và công thức cấu trúc của Ancol – hóa 11 bài xích 40


1. Định nghĩa ancol là gì?

– Ancol là gần như hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm chứa team -OH links với nguyên tử C no của cội hiđrocacbon.

2. Bậc của Ancol, phân nhiều loại ancol

– phụ thuộc vào số đội -OH vào phân tử các ancol được phân có tác dụng ancol solo chức và ancol nhiều chức.

– Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon link với team -OH.

– Ancol no solo chức mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH links với gốc Ankyl: CnH2n+1-OH

 Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,…

– Ancol ko no, 1-1 chức, mạch hở: Phân tử có một nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của cội hidrocacbon ko no.

 Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH, …

– Ancol thơm, đối kháng chức: Phân tử có nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzen

 Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic)

– Ancol vòng no, đối kháng chức: Phân tử có nhóm -OH links với nguyên tử cacbon no thuộc team hidrocacbon vòng no:

 Ví dụ: C6H11OH xiclohexanol

– Ancol nhiều chức: Phân tử có 2 hay những nhóm -OH ancol

 Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH etylen glicol ; HO-CH2-CH2OH- CH2-OH glixerol ; 

*

3. Danh pháp

a) Tên thế thế

 Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

b) tên thường

 Tên hay = ancol (rượu) + Tên cội hiđrocacbon + ic

Chú ý: Một số ancol mang tên riêng đề nghị nhớ:

 CH2OH-CH2OH : Etilenglicol

 CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH : Ancol isoamylic

II. Tính chất vật lý của Ancol

1. Tâm trạng của ancol

– tự C1 đến C12 là chất lỏng, từ C13 trở lên là chất rắn.

2. ánh nắng mặt trời sôi của ancol

– So với những chất tất cả M tương đương thì nhiệt độ sôi của: Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este…

– Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường nhờ vào vào các yếu tố:

+ M: M càng bự thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: links ion > link cộng hóa trị tất cả cực > links cộng hóa trị ko cực.

+ Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền của liên kết hiđro: links H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

3. Độ tung của ancol

– Ancol bao gồm 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử chảy vô hạn vào nước.

– Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm do tính kiêng nước của gốc hiđrocacbon tăng.

III. đặc thù hóa học của Ancol

1. Ancol phản bội ứng với kim loại kiềm (Ancol + Na).

– làm phản ứng của Ancol + Na

 R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2↑

Ancol phần nhiều không làm phản ứng được cùng với NaOH mà ngược lại natri ancolat bị phân hủy trả toàn

 R(ONa)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH

Chú ý: – Trong bội nghịch ứng của ancol cùng với Na:

 mbình Na tăng = mAncol – mH2 = nAncol.(MR + 16z).

 mbình Ancol tăng = mNa – mH2 = nAncol.22z.

– Nếu cho dung dịch ancol phản ứng với na thì kế bên phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.

– Số nhóm chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

2. Ancol phản ứng với axit 

a) Ancol phản nghịch ứng với axit vô cơ HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

 CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX → CnH2n + 2 – zXz + k

→ số nguyên tử X bằng tổng số team OH cùng số liên kết pi.

b) Ancol phản ứng cùng với axit cơ học (phản ứng este hóa)

 ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

 yR(OH)x + xR’(COOH)y ↔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

* Chú ý:

– làm phản ứng được triển khai trong môi trường xung quanh axit với đun nóng.

– phản bội ứng tất cả tính thuận nghịch nên để ý đến di chuyển cân bằng.

3. Bội phản ứng tách bóc nước (đề hiđrat hóa)

a) bóc nước từ 1 phân tử ancol tạo nên anken của ancol no, đối chọi chức, mạch hở.

 CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >1700C)

– Điều khiếu nại của ancol gia nhập phản ứng: ancol có Hα.

* Chú ý:

– giả dụ ancol no, 1-1 chức mạch hở không tách nước sản xuất anken thì Ancol đó không có Hα (là CH3OH hoặc ancol nhưng nguyên tử C liên kết với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

– nếu như một ancol tách nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) cùng mạch C ko đối xứng qua C links với OH.

– những ancol tách nước tạo thành một anken thì xẩy ra các năng lực sau:

 + tất cả ancol không tách nước.

 + các ancol là đồng phân của nhau.

– thành phầm chính trong quá trình tách bóc nước theo phép tắc Zaixep.

– lúc giải bài tập có tương quan đến bội phản ứng tách nước đề xuất nhớ:

mAncol = manken + mH2O + mAncol dư

nancol phản ứng = nanken = nnước

– các phản ứng bóc nước quánh biệt:

 CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

 CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

b) bóc tách nước trường đoản cú 2 phân tử ancol tạo thành ete

 ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

 ROH + R’OH → ROR’ + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

Chú ý:

– từ n ancol khác biệt khi tách bóc nước ta chiếm được n.(n + 1)/2 ete trong những số ấy có n ete đối xứng.

– Nếu bóc tách nước thu được những ete có số mol đều bằng nhau thì các ancol thâm nhập phản ứng cũng có thể có số mol đều nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư.

4. Phản ứng lão hóa (Ancol + O2)

a) Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

– phản bội ứng đốt cháy của ancol có đặc điểm tương tự phản bội ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ ví như đốt cháy ancol cho nH2O > nCO2 → ancol đem đốt cháy là ancol no với nAncol = nH2O – nCO2.

+ ví như đốt cháy ancol cho nH2O > 1,5.nCO2 → ancol là CH3OH. Chỉ bao gồm CH4 và CH3OH có tính chất này (không đề cập amin).

– lúc đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 → chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng có công thức CnH2n+2Ox).

b) thoái hóa không trọn vẹn (Ancol + CuO hoặc O2 có xúc tác là Cu)

– Ancol bậc I + CuO sản xuất anđehit:

 RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + H2O

– Ancol bậc II + CuO sản xuất xeton:

 RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

– Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bởi CuO.

* Chú ý: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng – mCu tạo thành = 16.nAncol đơn chức.

5. Bội phản ứng riêng biệt của một trong những loại ancol

a) Ancol etylic CH3CH2OH:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

 2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 4500C)

b) Ancol không no tất cả phản ứng như hidrocacbon tương ứng

– phản bội ứng cùng với Hidro, alylic CH2 = CH – CH2OH: Ancol + H2 

 CH2=CH-CH2OH + H2 → CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

– bội phản ứng với Brom: Ancol + Br2

 CH2=CH-CH2OH + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2OH

– phản nghịch ứng với dd dung dịch tím: Ancol + KMnO4

 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

c) Ancol đa chức có những nhóm OH ngay tức thì kề: chế tạo ra dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường:

 2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

d) Một số trường thích hợp ancol không bền:

+ Ancol bao gồm nhóm OH links với C nối đôi chuyển vị thành anđehit hoặc xeton:

 CH2=CH-OH → CH3CHO

 CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

+ Ancol tất cả 2 team OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách bóc nước sản xuất anđehit hoặc xeton:

 RCH(OH)2 → RCHO + H­2O

 HO-CO-OH → H2O + CO2

 RC(OH)2R’ → RCOR’ + H2O

+ Ancol bao gồm 3 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo nên thành axit:

 RC(OH)3 → RCOOH + H2O

IV. Điều chế Ancol

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cộng nước vào anken chế tạo ra ancol no, solo chức, mạch hở

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân thủ theo đúng quy tắc cùng Maccopnhicop yêu cầu nếu anken đối xứng thì bội nghịch ứng chỉ sản xuất thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm

 RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cùng H2 vào anđehit hoặc xeton

 RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0)

 RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa thích hợp chất có nối đôi bởi dung dịch KMnO4

 3CH2=CH­2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng điều chế CH3OH

 CH4 + H2O → CO + 3H2

 CO + 2H2 → CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

 2CH4 + O2 → 2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương thức điều chế C2H5OH

– Lên men tinh bột:

 (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

– các phản ứng thay thể:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (men rượu)

– Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

 C2H4 + H2O → C2H5OH

– Đây là các cách thức điều chế ancol etylic vào công nghiệp.

V. Cách nhận ra Ancol

– Ancol chế tạo khí không màu với sắt kẽm kim loại kiềm (chú ý phần đa dung dịch đều phải có phản ứng này).

– Ancol làm cho CuO nấu nóng từ màu black chuyển thành Cu màu sắc đỏ.

– Ancol đa chức có những nhóm OH tiếp giáp hòa chảy Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh.

– Ancol ko no bao gồm phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

VI. Ứng dụng của ancol

– Metanol chủ yếu hèn được dùng để sản xuất Andehit Fomic vật liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

– Etanol dùng để điều chế một vài hợp hóa học hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,.. Do có công dụng hòa tan giỏi một số hợp chất hữu cơ yêu cầu Etanol được dùng để pha vecni, dược phẩm, nước hoa,…

– trong đời sống từng ngày Etanol được dùng để pha chế những loại thức uống với độ ancol không giống nhau.

VII. Bài bác tập Ancol

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng propan-1-ol với mỗi hóa học sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, gồm xúc tác

Trong mỗi bội phản ứng bên trên ancol duy trì vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

* giải mã bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

 Ancol nhập vai trò chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

 Ancol nhập vai trò chất khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

 Ancol vào vai trò bazơ

Bài 3 trang 186 SGK Hóa 11: Trình bày cách thức hoá học để phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước cùng benzen.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Lớp 7 Bài 1: Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận

* lời giải bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:

Hy vọng với nội dung bài viết về tính chất hóa học, đặc điểm vật lý của ancol và bài tập vận dụng làm việc trên bổ ích với những em. Mọi thắc mắc và góp ý các em vui tươi để lại comment dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.