Lưu ý: ((a + b) + c) được hotline là tổng của cha số (a, b, c) với được viết dễ dàng và đơn giản là (a + b + c.)

c. Cùng với số 0:  (a + 0 = a.)

d. Cộng với số đối: (a + (-a) = 0.) 

Ví dụ: 

+) Giao hoán: (4+(-3)=(-3)+4)

+) Kết hợp: ((10+22)+(-10)=<10+(-10)>+22)

+) cùng với số 0: (5+0=0+5=5)

+) cùng với số đối: (31+(-31)=0)

+) đặc thù phân phối: (4(12+24)=4.12+4.24)

2. Những dạng toán cơ bản

Dạng 1: Tính tổng các nhiều số nguyên đến trước

Phương pháp:

Tùy từng bài, ta rất có thể giải theo những cách sau :

 - Áp dụng đặc thù giao hoán và phối kết hợp của phép cộng

 - cộng dần hai số một

- Cộng các số dương cùng với nhau, cộng các số âm với nhau, ở đầu cuối cộng hai kết quả trên

Dạng 2 : Tính tổng tất cả các số nguyên nằm trong một khoảng cho trước

Phương pháp:

- Liệt kê tất cả các số nguyên trong tầm cho trước

- Tính tổng tất cả các số nguyên đó, chú ý nhóm từng cặp số đối nhau

temperocars.com
Bạn đang xem: Tính chất của phép cộng

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp temperocars.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng temperocars.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y= Ax + B (A &Ne; 0), Vẽ Đồ Thị Y=X

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.