Bạn đang xem: Tìm số nguyên x

*
đã trả lời2 tháng 2, 2017bởi Nguyễn Thị Thu ThủyCử nhân(1.5k điểm)

a) ( x + 5 ).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
đã trả lời2 tháng 2, 2017bởi lưu AnTiến sĩ(11.0k điểm)
*
đã trả lời3 tháng 2, 2017bởi ꧁༺ꀘꍏꁴꍏꀘꀤ༻꧂Thạc sĩ(5.7k điểm)

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
đã trả lời5 mon 2, 2017bởi Thuys sociuThạc sĩ(10.0k điểm)

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
đã trả lời7 mon 6, 2017bởi mai loanThạc sĩ(9.3k điểm)

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


Tìm tập hợp các số nguyên x a, 4x - 5 phân tách hết mang đến 3x + 1 b, 3x - 5 Chia hết mang lại 2x + 1 c, 2x - 3 Chia hết cho x + 1 d, 3x + 2 Chia hết đến 2x -1 e, 2x - 1 Chia hết mang đến x + 3 góp mik nhanh nhanh nhé 
a, x - 43 = (35 - x) - 48 b, 305 - x + 14 : 18 + (x - 23) c, x + (- 31) - (- 42) = - 45 d, 13 - |x| = |- 4| e , = 27


Xem thêm: Game Bộ Đội Chiến Tranh

Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần