Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lượng giác

*

Giai phương trình với tìm nghiệm dương nhỏ tuổi nhất của phương trình:(cosleft(3pi.sinx ight)=cosleft(pi.sinx ight))


*

(Leftrightarrowleft<eginmatrix3pi.sinx=pi.sinx+k2pi\3pi.sinx=-pi.sinx+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=k\sinx=frack2endmatrix ight.)

Do (-1le sinxle1) (Rightarrowleft<eginmatrix-1le kle1\-1lefrack2le1endmatrix ight.) (Rightarrowleft<eginmatrixk=left-1;0;1 ight\k=left-2;-1;0;1;2 ight\endmatrix ight.)

(Rightarrow sinx=left-1;0;1;-frac12;frac12 ight\)

Bạn giải 5 pt cơ bản này ra là được


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ
*

Tìm nghiệm dương nhỏ tuổi nhất của phương trình(cospileft(x^2+2x-dfrac12 ight)=sinleft(pi x^2 ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
*

Tìm tập nghiệm của phương trình: (dfracsqrt<>3sin^2x-2sinxcosx-sqrt3cos^2xleft(2sinx+3 ight)left(4cos^2x-3 ight)=0)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Tìm nghiệm dương bé dại nhất của phương trình (Cospi x^2=cosleft)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

phương trình (cos x-sin3x=sqrt2left(cos x-sin x ight)sin4x) có tổng tất cả các nghiệm (xinleft(0;pi ight)) là?


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
1

Tổng các nghiệm của phương trình (2cos^22x+5cos2x-3=0) trong khoảng (left(0;2pi ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Phương trình: (dfracSin^42x+Cos^42xTanleft(dfracpi4-x ight)Tanleft(dfracpi4+x ight)=Cos^4x) bao gồm bao nhiêu điểm màn trình diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0

Bài 1: tìm số nghiệm nằm trong (left(-pi;pi ight)) của phương trình (tanleft(2x-fracpi4 ight)=tanleft(x+fracpi3 ight))

Bài 2: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình (cosleft(3x-fracpi3 ight)=0)

Bài 3: Tổng nghiêm dương nhỏ nhất cùng nghiệm âm lớn nhất của phương trình (sinleft(x-frac3pi4 ight)=fracsqrt32)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Giải các phương trình sau:

(a,cos3x-4cos2x+3cosx-4=0)

(b,cosleft(x+dfracpi5 ight).cosleft(x-dfracpi5 ight)=cosleft(dfrac2pi5 ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Tìm nghiệm của những phương trinh:

1,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

2,(48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2xleft(1+cot2xcotx ight)=0)

3,(cos^4x+sin^4x+cosleft(x-dfracpi4 ight)sinleft(3x-dfracpi4 ight)-dfrac32=0)

4,(cos5x+cos2x+2sin3xsin2x=0) trên (left<0;2pi ight>)

5,(dfraccosleft(cosx+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)

6,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

7,(cosleft(2x+dfracpi4 ight)+cosleft(2x-dfracpi4 ight)+4sinx=2+sqrt2left(1-sinx ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
1

Giải phương trình : 

(2cos3x.cos x+sqrt3left(1+sin2x ight)=2sqrt3cos^2left(2x+fracpi4 ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Khoá học trên OLM (olm.vn)