Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị bé dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện khá thường xuyên xuyên trong những đề thi toán học. Với nhiều mức độ, những dạng khác nhau. Hiểu được sự trở ngại của học sinh khi ban đầu tiếp xúc với các dạng bài này, bài bác học lúc này temperocars.com đã tổng thích hợp lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan mang lại GTLN, GTNN vào toán học tập và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị phệ nhất nhỏ tuổi nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D.

+) Số M được hotline là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D nếu f(x) ≤ M với mọi x ∈ D cùng tồn trên x0 ∈ D sao để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Nắm tắt định hướng và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: