1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong những đa diện gồm bao gồm hai đáy là hai đa giác cân nhau và ở trên hai mặt phẳng tuy nhiên song, những mặt bên là hình bình hành, các sát bên song tuy vậy hoặc bởi nhau

Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ gồm đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích s của mặt dưới và khoảng cách giữa hai dưới mặt đáy hoặc là chiều cao.

Bạn đang xem: Tỉ số thể tích khối lăng trụ

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích mặt đáy của hình lăng trụ

H: chiều cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

*

* Hình lăng trụ đứng

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có kề bên vuông góc với khía cạnh đáy.

- Tính chất:

+ Hình lăng trụ đứng có tất cả ở bên cạnh vuông góc với nhì đáy

+ Hình lăng trụ đứng có toàn bộ mặt bên là những hình chữ nhật.

2. Phương pháp tính nhanh tỉ số thể tích khối lăng trụ


Công thức 1: Khối lăng trụ tam giác

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Bên trên các lân cận AA’, BB’, CC’ mang lần lượt những điểm M, N, p Khi đó ta tất cả tỉ số sau:

*

Công thức 2: Khối lăng trụ lòng là hình bình hành (khối hộp)

Cho khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các kề bên AA’, BB’, CC’, DD’ lấy lần lượt các điểm M, N, P, Q sao để cho M, N. P, Q đồng phẳng. Khi đó ta gồm tỉ số sau:

*

3. Một số dạng lăng trụ đứng đặc biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp đứng là hình vỏ hộp có ở kề bên vuông góc với mặt đáy.

- Tính chất: Hình vỏ hộp đứng bao gồm 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt bao bọc là 4 hình chữ nhật.

b. Hình hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng tất cả đáy là hình chữ nhật.

*

- Tính chất: Hình hộp chữ nhật tất cả 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật bao gồm 12 cạnh, 8 đỉnh cùng 6 mặt.

+ những đường chéo cánh có nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ diện tích của hai mặt đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

+ Chu vi của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau

Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật: V =a.b.h

c. Hình lập phương

- Định nghĩa: Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt mặt đều là hình vuông.

*

- Tính chất: Hình lập phương có 6 mặt số đông là hình vuông.

+ Khối lập phương là hình nhiều diện đều các loại 4; 3. Những mặt là hình vuông, từng đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt.

+ Khối lập phương bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối lập phương: V = a3

3. Hình lăng trụ đều

- Định nghĩa: Hình lăng trụ hồ hết là hình lăng trụ đứng gồm đáy là đa giác đều.

- Tính chất:

+ Hai đáy là hai đa giác đều cân nhau do đó những cạnh đáy bằng nhau.

+ kề bên vuông góc với mặt đáy.

+ các mặt bên là những hình chữ nhật.

Xem thêm: Bill Clinton Và Hillary Clinton, Hillary Đắc Cử, Bill Clinton Được Gọi Là Gì

- Ví dụ: Các lăng trụ phần đông thường chạm chán như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều, …

*

4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác đa số là hình lăng trụ có hai lòng là 2 hình tam giác đều.