Chúng ta đã cùng tò mò vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? - Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với hóa học khí B xem hóa học A nặng nề hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần. Cách làm tỉ khối của hóa học khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, hỗn hợp khí so với Hidro (H2) tuyệt so với Oxi (O2), Heli (He) và không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối của oxi so với hidro là

Tỉ khối khá là gì? cách làm và cách tính tỉ khối của chất khí, các thành phần hỗn hợp khí thuộc phần: Chương 3: Mol và giám sát hóa học

I. Tỉ khối khá của hóa học khí là gì?

- Tỉ khối khá là công thức xác định phân tử khối của hóa học khí A so với chất khí B xem chất A nặng trĩu hay nhẹ hơn chất B từng nào lần.

- Tỉ khối khá là quan niệm chỉ sử dụng cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn khí B từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí: 

- trong đó: : tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: khối lượng mol của khí B

II. Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng nề hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

- cách làm tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để tìm hiểu khí B nặng nề hay nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B đối với khí A:

- phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn không khí?

• Thực tế, trong không gian là tất cả hổn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để dễ dàng ta xem chứa 80% khí nito cùng 20% khí oxi. Cân nặng mol của bầu không khí (tức là một trong mol không khí) được tính bằng trọng lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để hiểu khí A nặng hay nhẹ hơn không khí từng nào lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với cân nặng mol của bầu không khí (=29g/mol)

- Công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro dịu hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

*

⇒ Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không gian nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Phương pháp tính tỉ khối của chất khí

1. Cách tính tỉ khối đối với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A đối với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối đối với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối đối với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A đối với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với ko khí.

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Cách tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài bác tập áp dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có mọi khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy đến biết:

a) Những khí làm sao nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b) Những khí như thế nào nặng rộng hay nhẹ hơn không khí từng nào lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong các các khí thì khí hiđro là dịu nhất mH2= 2g do vậy tất cả các khí phần nhiều nặng rộng khí hiđro. Ta có:

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm khối lượng mol của các khí:

a) Có tỉ khối so với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối so với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải mã bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- khối lượng mol của những khí cho:

a) 

*
 

*
 

b) 

*

*
 

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu số đông khí nào vào trong bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bởi cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích vấn đề làm này?

* giải mã bài 3 trang 69 SGK hoá 8:

- Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

*

*

*

*

a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được rất nhiều khí tất cả tỉ khối so với không khí lớn hơn 1

- Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được phần đa khí còn sót lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ tuổi hơn 1:

- Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần ko khí

- Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bởi 0,55 lần không khí.

Xem thêm: Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Công Thức Lượng Giác Bằng Thơ, "Thần Chú"

Tỉ khối khá là gì? cách làm và phương pháp tính tỉ khối của hóa học khí, các thành phần hỗn hợp khí - Hóa 8 bài 20 được soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài bác tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn soạn bởi team ngũ thầy giáo dạy giỏi hóa tư vấn và những bài xích Hóa 8 được temperocars.com trình bày dễ dàng hiểu, dễ áp dụng và dễ tìm kiếm, khiến cho bạn học xuất sắc hóa 8. Nếu thấy xuất xắc hãy chia sẻ và bình luận để nhiều bạn khác tiếp thu kiến thức cùng.