Nguyên tử hiđrô sinh hoạt trạng thái cơ bạn dạng có mức năng lượng bằng ‒13,6 eV. Để chuyển lên tâm lý dừng gồm mức năng lượng ‒3,4 eV thì nguyên tử hiđrô yêu cầu hấp thụ một phôtôn tất cả năng lượng
Bạn đang xem: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

Một đèn laser có năng suất phát sáng 1 W phân phát ánh sáng đối chọi sắc tất cả bước sóng 0,7 μm. Mang lại h = 6,625.10‒34Js, c = 3.108m/s. Số phôtôn của chính nó phát ra trong 1 giây là.


A.

*


B.

*


C.

*


D.

*


Giả sử ở 1 ngôi sao, sau khoản thời gian chuyển hóa toàn bộ hạt nhân Hidrô thành phân tử nhân

*
thì ngôi sao bây giờ chỉ bao gồm
*
với khối lượng 4,6.1032 kg. Tiếp theo đó,
*
chuyển biến thành hạt nhân
*
thông qua quy trình tổng hợp
*
MeV. Coi toàn thể năng lượng tỏa ra từ quy trình tổng đúng theo này đầy đủ được phạt ra với hiệu suất trung bình là 5,3.1030 W. Cho biết. Một năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của
*
là 4g/mol, số A-vô-ga-đrô mãng cầu = 6,02.1023 mol‒1, 1eV=1,6.10‒19J. Thời hạn để đưa hóa hết
*
ở ngôi sao này thành
*
vào khoảng


Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp bạn ta chỉ thu được 6 gạch quang phổ phạt xạ của nguyên tử hiđrô


Cho 1 eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectron (êlectron) vào nguyên trường đoản cú hidrô gửi từ quỹ đạo giới hạn có tích điện –0,85 eV sang trọng quỹ đạo ngừng có tích điện –13,60 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng
Xem thêm: Ảnh Của Một Vật Thật Qua Thấu Kính Hội Tụ, Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Thấu Kính Hội Tụ

*