Đem hòa tan các chất thu được bởi Ba(OH)2 dư không sản xuất thành khí H2 vì thế Al hết, sau làm phản ứng chiếm được Al2O3 0,06 mol, Fe với Fe3O4có thể dư.

Bạn đang xem: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm

→ m = 0,06.102+15,68-3,24 = 18,56 gam


Hỗn hợp Q tất cả 3 peptit X, Y với Z đông đảo mạch hở với được tạo vị alanin và glyxin; X và Y là đồng phân; MY Z; vào Q bao gồm tỉ lệ cân nặng mO : mN = 52 : 35. Đun nóng không còn 0,3 mol Q trong hỗn hợp KOH, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được 120 gam hóa học rắn khan T. Đốt cháy không còn T, nhận được 71,76 gam K2CO3. Biết toàn bô nguyên tử oxi trong 3 peptit bởi 17. Phần trăm trọng lượng của Z trong Q gần nhất với


Kim một số loại nào bên dưới đây tác dụng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên không tác dụng với HNO3 đặc nguội


Thủy phân hoàn toàn chất phệ X sau bội phản ứng thu được axit oleic và axit linoleic. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam X nên 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Ngoài ra m gam X công dụng vừa đủ với V ml Br2 1M. Tìm kiếm V


Lên men 4,5 kg tinh bột chế tác thành V lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết công suất của cả quy trình là 72% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml). Quý hiếm V là


Khi thực hiện sản xuất nhôm bằng phương thức điện phân nóng chảy Al2O3 fan ta tiến hành hòa chảy oxit này trong criolit nóng chảy. Phát biểu nào dưới đây không đúng với mục tiêu sử dụng criolit?


Cho những phản ứng sau:

(a) Nung nóng các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí;

(b) sức nóng phân muối NaNO3;

(c) cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng;

(d) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ cất CrO3;

(e) đến dung dịch KI vào hỗn hợp FeCl3;

(f) mang đến bột Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.

Sau khi xong thí nghiệm, số trường vừa lòng thu được đối chọi chất là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl.

(2) Đốt bột Al vào khí Cl2.

(3) mang lại Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

(4) mang lại NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2.

(5) Điện phân Al2O3 rét chảy, có mặt Na3AlF6.

Số thí nghiệm gồm phản ứng oxi hoá – khử xẩy ra là


Về mùa đông, một số người quen thuộc dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín. Công dụng là bị tử vong. Hỏi khí nào đa phần gây nên hiện tượng kỳ lạ đó?


Cho 4,06 gam anđehit X, mạch hở tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3. Tổng thể lượng Ag thu được cho tính năng hết với dung dịch HNO3 đặc, lạnh dư nhận được 3,248 lít khí (đktc). Khía cạnh khác mang đến 4,06 gam X công dụng với H2 dư (Ni, to) chiếm được m gam chất hữu cơ Y (Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, dX/N2


Cho các phát biểu sau:

(1) Cr ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(2) CrO3 là oxit lưỡng tính.

(3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh.

Xem thêm: Công Thức Diện Tích Xung Quanh Hình Nón, Có Bài Tập Minh Họa

(4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl và Cr tác dụng với Cl2 đều tạo thành CrCl2.

(5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Crom là kim loại có tính khử yếu hơn sắt.

Số phát biểu sai là:


Dùng phích đựng nước thọ ngày sẽ thấy hiện tượng lạ là, xung quanh thành ruột phích gồm một lớp cặn bám vào. Hỏi sử dụng chất làm sao sau đây để làm sạch được hóa học cặn kia ?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam