Thì thừa khứ trả thành (past perfect tense) là giữa những thì cơ bản và đặc biệt trong kết cấu ngữ pháp giờ anh. Vì chúng được sử dụng không hề ít trong nhóm các thì cơ bản. Hãy cùng Ms Hoa khám phá về thì này nhé


I. Khái niệm/cách dùng

1. Khái niệm:

Thì thừa khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này đa số đã xảy ra trong thừa khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì sử dụng thì thừa khứ trả thành, hành động xảy ra sau thì cần sử dụng thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ: 

He had slept when we came into the houseThey had finished their project right before the deadline last week.

2. Bí quyết dùng

Dưới đấy là 6 cách dùng thì quá khứ đơn thường được sử dụng phổ biến chuyển nhất kèm lấy ví dụ từng nội dung.

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Dùng vào trường hòa hợp 2 hành vi cùng xảy ra trong thừa khứ, ta sử dụng thì quá khứ dứt cho hành vi xảy ra trước cùng quá khứ 1-1 cho hành động xảy ra sau.

I met her after she had divorced.Lan said she had been chosen as a beauty queen 4 years before.An idea occurred khổng lồ him that she herself had helped him very much in the everyday life.

 

2

Thì quá khứ xong xuôi được áp dụng để diễn đạt hành đụng đã xảy ra và đã dứt trước 1 thời điểm được nói đến trong quá khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã xong xuôi trong vượt khứ.

We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến công ty chúng tôi đã ăn trưa xong.)

3

Thì quá khứ trả thành thường được sử dụng kết phù hợp với thì quá khứ đơn.

No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to lớn pack his bags.When I arrived John had gone away.Yesterday, I went out after I had finished my homework.

 

4

Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác

I had prepared for the exams và was ready to do well.Tom had lost twenty pounds and could begin anew

 

5

Trong câu đk loại 3 để miêu tả điều kiện không tồn tại thực

If I had known that, I would have acted differently.She would have come khổng lồ the các buổi tiệc nhỏ if she had been invited.

 

6

Hành đụng xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong thừa khứ, trước 1 mốc thời hạn khác

I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

 

*

II. Công thức thì thừa khứ hoàn thành

1. Công thức thì vượt khứ ngừng và ví dụ

Câu khẳng định

Câu tủ định

Câu nghi vấn

S + had + VpII

Ví dụ:

– He had gone out when I came into the house. (Anh ấy đã đi ra phía bên ngoài khi tôi vào nhà.)

– They had finished their work right before the deadline last week .(Họ sẽ hoàn thành các bước của bọn họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + VpII

Ví dụ:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– She hadn’t come home when I got there. (Cô ấy vẫn không về bên khi tôi về.)

– They hadn’t finished their lunch when I saw them. (Họ vẫn không ăn ngừng bữa trưa khi trông thấy họ).

Had + S + VpII ?

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had the film endedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã xong khi chúng ta tới rạp chiếu phim phim nên không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t

2. Lưu giữ ý

Các hễ từ trong thì vượt khứ hoàn thành rất cần phải chia về thì vượt khứ hoặc theo bảng rượu cồn từ bất quy tắc

- Động trường đoản cú theo nguyên tắc ta thêm “ed” vào sau hễ từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped* Những chú ý khi thêm “ed” vào sau rượu cồn từ:- thường thì ta thêm “ed” vào sau động từ.- Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted* chăm chú khi thêm đuôi “-ed” vào sau cồn từ.+ Động tự tận thuộc là “e” -> ta chỉ việc cộng thêm “d”.Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed+ Động từ gồm MỘT âm tiết, tận thuộc là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.Ví dụ: stop – stopped siêu thị – shopped tap – tappedNGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer - preferred+ Động từ bỏ tận cùng là “y”:- trường hợp trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm vào đó “ed”.Ví dụ: play – played stay - stayed- ví như trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.Ví dụ: study – studied cry – cried

- Động từ bất quy tắc.

Một số rượu cồn từ bất nguyên tắc ta không thêm đuôi “ed” vào sau hễ từ (ta hoàn toàn có thể học ở trong trong bảng động từ bất nguyên tắc cột 3. Ví dụ: go – gone see – seen buy - bought.

 

->> trường đoản cú tin chinh phục 990 TOEIC với bài học kinh nghiệm ngữ pháp TOEIC

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. Tín hiệu nhận biết

1. Nhận ra qua các từ nhận biết:

Thì thừa khứ xong thường được sử dụng kèm với những giới từ và liên từ như:

Until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, ...Before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past …

Ví dụ:

When I got up this morning, my father had already left.By the time I met you, I had worked in that company for five years.

2. Qua vị trí cùng các liên từ bỏ với những vị trí và phương pháp dùng như sau

When: Khi

Ví dụ: When they arrived at the airport, her flight had taken off. (Khi họ tới sân bay, chuyến bay của cô ấy đã cất cánh.)

Before: trước khi (Trước “before” áp dụng thì quá khứ xong xuôi và sau “before” sử dụng thì vượt khứ đơn.)

Ví dụ: She had done her homework before her mother asked her to vì so. (Cô ấy đã làm bài bác tập về nhà trước khi mẹ cô ấy yêu mong cô ấy làm cho như vậy.)

After: sau thời điểm (Trước “after” thực hiện thì quá khứ solo và sau “after” thực hiện thì quá khứ trả thành.)

Ví dụ: They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau thời điểm đã ăn một bé gà quay lớn.)

3. Nhận biết qua ngữ cảnh

Bạn hoàn toàn có thể nhận biết được thì quá khứ hoàn thành qua ngữ cảnh nhờ rất nhiều câu dưới đây:

When we got trang chủ last night. We found that somebody had broken into the flat. Về tối qua khi cửa hàng chúng tôi về nhà, cửa hàng chúng tôi phát hiện nay ra bao gồm ai đó đã đột nhập vào ngôi nhà.Karen didn’t want to come to lớn the cinema with us because she had already seen the film. Karen dường như không muốn đi coi film với cửa hàng chúng tôi vì cô ấy đang xem bộ phim truyền hình (trước đó) rồi.At first I thought I’d done the right, but soon I realised that I’d made a serious mistake. Thoạt tiên tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đúng đắn nhưng chẳng bao thọ sau tôi phân biệt là tôi đã phạm đề xuất một sai lầm nghiêm trọng.The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn’t flown before./ He had never flown before. Người bọn ông ngồì cạnh tôi bên trên máy bay đã hết sức hồi hộp. Trước kia anh ấy không đi sản phẩm công nghệ bay./ Trước giờ đồng hồ anh ấy chưa lúc nào bay.

> Tổng hòa hợp 12 thì tiếng anh thịnh hành nhất

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình từ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ của học viên. Các bạn Hãy đk ngay trên Đây nhé!

IV. Bài xích tập thực hành

Bài 1: đến dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. To bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. To music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. To lớn the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi áp dụng từ lưu ý cho sẵn.

1. David had gone trang chủ before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thất Tịch Là Ngày Thất Tịch Là Gì ? Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Lễ Thất Tịch

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. Had met

3. Went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau khi David về nhà, cửa hàng chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi shop chúng tôi đi coi xung quanh những cửa hàng, chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc cửa hàng chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã biết thành tắt trước đó rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời điểm chúng tôi bước đầu công việc, cô ấy đã lý giải mọi thứ ví dụ rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi mẹ tôi về nhà, ba tôi đang tưới tất cả các cây trong sân vườn rồi.)

> Thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Trên là số đông kiến thức tương đối đầy đủ nhất về thì thừa khứ xong (Past Perfect) để bạn có thể hiểu và sử dụng một cách đúng mực nhất. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích được không ít cho các bạn.