Chúng ta giỏi nghe nói tới khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố chất hóa học là gì? Kí hiệu hóa học là gì và nguyên tử khối được tính như thế nào? họ cùng tò mò các có mang trong bài viết hôm nay chúng ta nhé!


Nguyên tố hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Nhân tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp đều nguyên tử cùng loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Thế nào là nguyên tố hóa học

Số p. Là số đặc thù của nguyên tố hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Từng nguyên tố được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái (chữ chiếc đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học cần sử dụng thống nhất trên toàn thay giới.

Hiện nay, các nhà công nghệ đã tìm được trên 110 nhân tố hóa học. Trong đó, các nguyên tố C, H, O, N là hồ hết nguyên tố rất cần thiết cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có trọng lượng rất bé, bắt buộc khoa học quy ước lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng, điện thoại tư vấn là đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố tất cả nguyên tử khối không giống nhau.

Giải các bài tập về yếu tắc hóa học

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – yếu tố – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố hóa học là phần lớn nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách màn trình diễn nguyên tố: mỗi nguyên tố được trình diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, trong đó, chữ cái trước tiên được viết in hoa. Cách biểu diễn như vậy gọi là kí hiệu hóa học.

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng nề hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử lưu lại huỳnh: 24/32 = 3/4 (Nguyên tử magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử lưu huỳnh 3/4 lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là thành phần Silic

+) Kí hiệu chất hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy ước trong bài học ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) cân nặng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn lời giải C.

Xem thêm: Lời Bài Hát Dậy Đi Em Đừng Ngủ Dây Dưa " (Kiếm Được 1 Bài), Lời Bài Hát Chồng Xa

Câu 8. => Chọn lời giải D.

Cảm ơn các bạn đã xem qua bài học này, hãy share nếu thấy nó hay và hữu ích các bạn nhé! Chúc chúng ta học giỏi môn hóa học lớp 8 này nhé!