Nếu thiết bị cản thắt chặt và cố định thì trên điểm phản bội xạ, sóng phản nghịch xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới với triệt tiêu lẫn nhau.Nếu đồ cản tự do thì trên điểm phản bội xạ, sóng bội phản xạ luôn luôn luôn cùng pha cùng với sóng cho tới và tăng cường lẫn nhau.

Bạn đang xem: Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì


- Sóng dừng là tác dụng giao trét của sóng tới cùng sóng bội nghịch xạ. Sóng tới và sóng bức xạ nếu truyền theo và một phương, thì có thể giao quẹt với nhau, và tạo nên một hệ sóng dừng.

- trong sóng giới hạn có một trong những điểm luôn luôn luôn đứng yên điện thoại tư vấn là nút, và một số điểm luôn luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

Xem thêm: Chọn Câu Đúng Những Vật Phát Ra Âm Gọi Là Nguồn Âm, Làm Thế Nào Để Vật Phát Ra Âm Thanh


Khoảngcách giữa 2 nút hoặc 2 bụng gần kề của sóng dừng là (fraclambda 2).Khoảng biện pháp giữa nút với bụng gần kề là (fraclambda 4) .Khoảng giải pháp giữa nhì nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : (kfraclambda 2)Tốc độ truyền sóng: (v m = lambda f m = fraclambda T) .Trong sóng dừng chiều rộng của một bụng là : (2.a_N = 2.2a = 4a) .
*

(l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + 1

- Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:


*

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng giới hạn trên dây (đầu P cố định và thắt chặt hoặc dao động bé dại - nút sóng)

- Đầu Q cố định và thắt chặt (nút sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại Q:

(u_B = Ac mos2pi ft) với (u"_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))


Phương trình sóng tới và sóng bức xạ tại M giải pháp Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) cùng (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u"_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xấp xỉ của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

- Đầu Q thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: (u_B = u"_B = Ac mos2pi ft)Phương trình sóng tới với sóng bức xạ tại M biện pháp Q một khoảng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u"_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))Biên độ dao động của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)