*

lý thuyết Vật lý 10: bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính tương đối của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của hoạt động trong các hệ quy chiếu không giống nhau thì khác biệt – quỹ đạo gồm tính tương đối.

Bạn đang xem: Soạn vật lý 10 bài 6

*

2. Tính tương đối của vận tốc  

Vận tốc của vật hoạt động đối với các hệ quy chiếu khác biệt thì khác nhau. Gia tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên cùng hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) gắn thêm với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) gắn với vật trôi theo làn nước là hệ quy chiếu gửi động.

*

2. Cách làm cộng gia tốc

a) Trường thích hợp các gia tốc cùng phương cùng chiều


*

*

Trong đó:

 

*
: vận tốc thuyền so với bờ (vận tốc giỏi đối)

*
: tốc độ thuyền so với nước (vận tốc tương đối)

*
 : gia tốc nước so với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: số 1 ứng cùng với vật đưa động; số 2 ứng cùng với hệ quy chiếu chuyển động; số 3 ứng cùng với hệ quy chiếu đứng yên.

Xem thêm: Dùng Quá Khứ Hoàn Thành Past Perfect Và Bài Tập Có Đáp Án, Thì Quá Khứ Hoàn Thành

b) ngôi trường hợp vận tốc tương đối thuộc phương, ngược hướng với vận tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*

 


Tải về
Tham khảo những bài học tập khác
Loạt bài xích Lớp 10 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải mã miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật*

Đặt thắc mắc