temperocars.com giới thiệu đến những em học sinh lớp 10 bài viết SO2 công dụng với dung dịch, nhằm mục tiêu giúp các em học giỏi chương trình chất hóa học 10.

*Bạn đang xem: So2 tác dụng với nước

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết SO2 chức năng với dung dịch:Dạng 10.1: SO2 công dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)3 …). Đề bài xích đã cho thấy lượng CO2 cùng kiềm, yêu cầu tính lượng sản phẩm. Phương pháp: giải pháp 1: Lập tỉ lệ T. Chế tạo muối axit đựng gốc HSO3. Chế tạo muối th-nc chứa cội SO3. Nếu rơi vào hoàn cảnh trường thích hợp này, ta viết 2 phương trình bội nghịch ứng, đặt x, y vào và giải hệ. Cách 2: Viết phương trình bội nghịch ứng theo trình tự: SO4 + kiềm + muối bột sunfit + H2O (1) nếu sau làm phản ứng (1) nhưng mà SO2 vẫn tồn tại dư thì xảy ra thêm phương trình SO4 + H2O + muối sunfit + muối hiđrosunfit (2).Bài 1: đến 2,24 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,1M, thu được dung dịch X. Tính mật độ mol và khối lượng các hóa học trong hỗn hợp X.Bài 2: kêt nạp 4,48 lít SO2 (đktc) vào 118,4 gam hỗn hợp Ca(OH)2 31,25%. Tính trọng lượng các hóa học sau bội phản ứng.Bài 3: Dẫn 0,896 lít SO2 (đktc) vào 40 gam hỗn hợp KOH 16,8%, thu được hỗn hợp X. Tính nồng độ phần trăm các hóa học trong dung dịch X. Hướng dẫn giải: hỗn hợp X đựng K2SO3 với KOH dư Bảo toàn khối lượng.Bài 4: Dẫn 1,568 lít SO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp KOH 0,182M, thu được hỗn hợp X. Tính độ đậm đặc mol và trọng lượng các hóa học trong hỗn hợp X.Bài 5: Dẫn 3,84 gam khí sunfurơ vào 21,375 gam hỗn hợp Ba(OH)2 36%, thu được kết tủa X cùng dung dịch Y. A) Tính trọng lượng X. B) Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp Y.Bài 6: Sục 3,136 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) vào 400 ml dung dịch nước vôi trong 0,28M. Tính cân nặng và mật độ mol các chất thu được sau phản ứng.Bài 7: cho 8,4 lít SO2 (đktc) vào 80 ml hỗn hợp NaOH 20% (D = 1,2 g/ml). Tính mật độ mol và khối lượng của muối tạo thành.Bài 8: Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,45M, thu được m gam kết tủa màu trắng. Tính m.Bài 9: dung nạp hết 5,6 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X tất cả NaOH 0,5M với Ca(OH)2 1M. Tính trọng lượng kết tủa thu được. Lưu lại ý: Nếu bài xích toàn đến dung dịch kiềm chứa được nhiều chất, ta cần tính tổng số mol OH. Có khá nhiều em cho rằng phải có thêm muối trung hòa Na2SO3. Thiết yếu xác, tuy vậy gốc SO3 2- trong muối bột Na2SO3 cũng kết hợp với Ca2+ vào Ca(OH)2 tạo thành kết tủa đề nghị ta chỉ xét phương trình ion mà không viết ngơi nghỉ dạng phân tử.Bài 10: Dẫn 12,8 gam SO2 vào 250 ml hỗn hợp Y cất KOH 0,56M cùng Ba(OH)2 0,4M, thu được a gam kết tủa màu trắng.

Xem thêm: Download Game Đánh Nhau 3D, Chơi Game Đánh Nhau Đường Phố 3D 24H

Tính a. Hướng dẫn giải.