*

Hãy cùng Top lời giải đọc thêm kiến thức về mối quan hệ giữa các hợp hóa học vô cơ nhé!

1. Điều kiện nhằm sảy ra bội nghịch ứng

- thành phầm phải có một kết tủa hoặc cất cánh hơi.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hợp chất vô cơ

- Axit mới sinh ra yếu hơn axit tham gia phản ứng.

2. Một trong những phản ứng hóa học minh họa


CaO + 2HCl→ CuCl2 + H2O

CO2 +2NaOH → Na2CO3 + H2O

K2O + H2O → 2KOH

Cu(OH)2 →CuO + H2O

SO3 + H2O→H2SO4

Mg(OH)2 + H2SO4→ MgSO4 + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3

H2SO4 + ZnO → ZnSO4 +H 2O

Lưu ý:

- một số trong những oxit sắt kẽm kim loại như Al,O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O. Không bị H2, teo khử.

- các oxit kim loại khi sinh hoạt trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…

- những phản ứng hoá học xẩy ra phải tuân theo những điều khiếu nại của từng làm phản ứng.

- khi oxit axit tác dụng với dd Kiểm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ khởi tạo ra muối axit tốt muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

- Khi tác dụng với H2SO4 đặc, sắt kẽm kim loại sẽ bộc lộ hoá trị cao nhất, không giải phóng Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2SO4

B. BÀI TẬP

Bài tập 1: trong những thuốc thử làm sao sau đây có thể dùng rành mạch dung dịch natri sunfat cùng dung dịch natri cacbonat:

a, hỗn hợp bari clorua.

b, hỗn hợp axit clohiđric.

c, dung dịch chì nitrat.

d, Dung dịch bạc nitrat.

e, hỗn hợp natri hiđroxit.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Giải: Thuốc demo b), dung dịch axit clohiđric.

- hỗn hợp HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng.

2HCl + Na2CO3→2NaCl + CO2+H2O

- không nên dùng thuốc thử d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng lạ quan sát sẽ không còn rõ rệt: Ag2CO3 không rã và Ag2SO4 ít tan.

Bài tập 2: Dãy chất nào sau đây gồm những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng?

A. Cu, Mg(OH)2, CuO với SO2

B. Fe, Cu(OH)2, MgO cùng CO2

C. Cu, NaOH, Mg(OH)2 và CaCO3

D. Cu, MgO, CaCO3 và CO2

Đáp án đúng: C. Cu, NaOH, Mg(OH)2 và CaCO3

Bài tập 3: Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau:

Fe → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO


Giải: 

(1) sắt + 2HCI → FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCI

(3) Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

(4) Fe(OH)2(tº) → FeO + H2O

Bài tập 4: Hòa tan hết 3,53 gam các thành phần hỗn hợp X có ba sắt kẽm kim loại Mg, Al với Fe trong hỗn hợp HCl nhận được 2,352 lít khí hiđro (đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Quý hiếm của m là

A. 11,195.

B. 12,405.

C .7,2575.

D. 10,985.

Đáp án đúng: D. 10,985.

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Sn ) - Sn (Thiếc) Khối Lượng Mol

Giải thích: 

nH2 = 2,352/22,4 = 0,105(mol)

Phương trình tổng quát: kim loại + HCl → muối hạt + H2

Bảo toàn yếu tắc H → nHCl = 2nH2 = 2.0,105 = 0,21 (mol)

Bảo toàn khối lượng

→mmuoi = mX + mHCl − mH2 =3,53 + 0,21.36,5 − 0,105.2 = 10,985 (g)

Bài tập 5: Để tách biệt 3 chất rắn CaO, MgO, P2O5 có thể dùng thuốc test là

A. Hỗn hợp NaOH

B. Nước với quỳ tím

C. Hỗn hợp Ca(OH)2

D. Hỗn hợp HCl

Đáp án đúng: B. Nước và quỳ tím

Giải thích: 

Thử với lượng bé dại mỗi chất.

Cho nước vào các chất rắn, quan tiền sát kế tiếp cho thêm quỳ tím:

Không rã → MgO

+ Tan, sinh sản thành dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa đỏ → P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

+ Tan, tạo nên thành dung dịch làm quỳ tím hóa xanh → CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bài tập 6: Cho 8 gam hỗn hợp có Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư chế tạo ra thành 1,68 lít khí H2 thoát ra nghỉ ngơi đktc . Tính % về trọng lượng của từng sắt kẽm kim loại Cu có trong hỗn hợp?