Hóa học sẽ không còn khó khăn nếu khách hàng thực sự yêu thích nó. temperocars.com xin phép được liệt kê các nguyên tử khối của nguyên tố chất hóa học cho các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Sn nguyên tử khối

Z

Ký hiệu

Tên

Têntiếng Anh

Nguyên tử khối (u)

1

H

Hiđrô

Hydrogen

1,008

2

He

Heli

Helium

4,002602(2)

3

Li

Liti

Lithium

6,94

4

Be

Berili

Berylium

9,012182(3)

5

B

Bo

Boron

10,81

6

C

Cacbon

Carbon

12,011

7

N

Nitơ

Nitrogen

14,007

8

O

Ôxy

Oxygen

15,999

9

F

Flo

Flourine

18,9984032(5)

10

Ne

Neon

Neon

20,1797(6)

11

Na

Natri

Sodium (Natrium)

22,98976928(2)

12

Mg

Magiê

Magnesium

24,305

13

Al

Nhôm

Aluminum

26,9815386(8)

14

Si

Silic

Silicon

28,085

15

P

Phốtpho

Phosphorus

30,973762(2)

16

S

Lưu huỳnh

Sulfur

32,06

17

Cl

Clo

Chlorine

35,45

18

Ar

Argon

Argon

39,948(1)

19

K

Kali

Potassium (Kalium)

39,0983(1)

20

Ca

Canxi

Calcium

40,078(4)

21

Sc

Scandi

Scandium

44,955912(6)

22

Ti

Titan

Titanium

47,867(1)

23

V

Vanadi

Vanadium

50,9415(1)

24

Cr

Crom

Chromium

51,9961(6)

25

Mn

Mangan

Manganese

54,938045(5)

26

Fe

Sắt

Iron (Ferrum)

55,845(2)

27

Co

Coban

Cobalt

58,933195(5)

28

Ni

Niken

Nikel

58,6934(4)

29

Cu

Đồng

Copper (cuprum)

63,546(3)

30

Zn

Kẽm

Zinc

65,38(2)

31

Ga

Gali

Galium

69,723(1)

32

Ge

Gecmani

Germanium

72,630(8)

33

As

Asen

Arsenic

74,92160(2)

34

Se

Selen

Selenium

78,96(3)

35

Br

Brôm

Bromine

79,904

36

Kr

Krypton

Krypton

83,798(2)

37

Rb

Rubiđi

Rubidium

85,4678(3)

38

Sr

Stronti

Strontium

87,62(1)

39

Y

Yttri

Yttrium

88,90585(2)

40

Zr

Zirconi

Zirconium

91,224(2)

41

Nb

Niobi

Niobium

92,90638(2)

42

Mo

Molypden

Molybdenum

95,96(2)

43

Tc

Tecneti

Technetium

<98>

44

Ru

Rutheni

Ruthenium

101,07(2)

45

Rh

Rhodi

Rhodium

102,90550(2)

46

Pd

Paladi

Paladium

106,42(1)

47

Ag

Bạc

Silver (Argentum)

107,8682(2)

48

Cd

Cadmi

Cadmium

112,411(8)

49

In

Indi

Indium

114,818(1)

50

Sn

Thiếc

Tin (Stannum)

118,710(7)

51

Sb

Antimon

Antiomny (Stibium)

121,760(1)

52

Te

Telua

Tellurium

127,60(3)

53

I

Iốt

Iodine

126,90447(3)

54

Xe

Xenon

Xenon

131,293(6)

55

Cs

Xêzi

Caesium

132,9054519(2)

56

Ba

Bari

Barium

137,327(7)

57

La

Lantan

Lanthanum

138,90547(7)

58

Ce

Xeri

Cerium

140,116(1)

59

Pr

Praseodymi

Praseodymium

140,90765(2)

60

Nd

Neodymi

Neodymium

144,242(3)

61

Pm

Promethi

Promethium

<145>

62

Sm

Samari

Samarium

150,36(2)

63

Eu

Europi

Europium

151,964(1)

64

Gd

Gadolini

Gadonlinium

157,25(3)

65

Tb

Terbi

Terbium

158,92535(2)

66

Dy

Dysprosi

Dysprosium

162,500(1)

67

Ho

Holmi

Holmium

164,93032(2)

68

Er

Erbi

Erbium

167,259(3)

69

Tm

Thuli

Thulium

168,93421(2)

70

Yb

Ytterbi

Ytterbium

173,054(5)

71

Lu

Luteti

Lutetium

174,9668(1)

72

Hf

Hafni

Hafnium

178,49(2)

73

Ta

Tantali

Tantalum

180,94788(2)

74

W

Wolfram

Tungsten (Wolfram)

183,84(1)

75

Re

Rheni

Rhenium

186,207(1)

76

Os

Osmi

Osmium

190,23(3)

77

Ir

Iridi

Iridium

192,217(3)

78

Pt

Platin

Plantinum

195,084(9)

79

Au

Vàng

Gold (Aurum)

196,966569(4)

80

Hg

Thủy ngân

Mercury (Hydrargyrum)

200,592(3)

81

Tl

Tali

Thalium

204,38

82

Pb

Chì

Lead (Plumbum)

207,2(1)

83

Bi

Bitmut

Bismuth

208,98040(1)

84

Po

Poloni

Polonium

<209>

85

At

Astatin

Astatine

<210>

86

Rn

Radon

Radon

<222>

87

Fr

Franxi

Francium

<223>

88

Ra

Radi

Radium

<226>

89

Ac

Actini

Actinium

<227>

90

Th

Thori

Thorium

232,03806(2)

91

Pa

Protactini

Protactinium

231,03588(2)

92

U

Urani

Uranium

238,02891(3)

93

Np

Neptuni

Neptunium

<237>

94

Pu

Plutoni

Plutonium

<244>

95

Am

Americi

Americium

<243>

96

Cm

Curi

Curium

<247>

97

Bk

Berkeli

Berkelium

<247>

98

Cf

Californi

Californium

<251>

99

Es

Einsteini

Einsteinium

<252>

100

Fm

Fermi

Fermium

<257>

101

Md

Mendelevi

Mendelevium

<258>

102

No

Nobeli

Nobelium

<259>

103

Lr

Lawrenci

Lawrencium

<262>

104

Rf

Rutherfordi

Rutherfordium

<267>

105

Db

Dubni

Dubnium

<268>

106

Sg

Seaborgi

Seaborgium

<269>

107

Bh

Bohri

Bohrium

<270>

108

Hs

Hassi

Hassium

<269>

109

Mt

Meitneri

Meitnerium

<278>

110

Ds

Darmstadti

Darmstadtium

<281>

111

Rg

Roentgeni

Roentgenium

<281>

112

Cn

Copernixi

Copernicium

<285>

113

Nh

Nihoni

Nihonium

<286>

114

Fl

Flerovi

Flerovium

<289>

115

Mc

Moscovi

Moscovium

<288>

116

Lv

Livermori

Livermorium

<293>

117

Ts

Tennessine

Tennessine

<294>

118

Og

Oganesson

Oganesson

<294>

2. Một số bài ca dao nhằm ghi ghi nhớ bảng nguyên tử khối

Bài ca dao nguyên tử khối số 1

Hai bố Natri (Na=23)

lưu giữ ghi mang đến rõ

Kali chẳng khó

ba chín thuận tiện (K=39)

Khi nói tới Vàng

Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxi tạo cháy

Chỉ mười sáu thôi (O=16)

Còn bạc bẽo dễ rồi

Một trăm lẻ tám (Ag =108)

Sắt white color xám

Năm sáu có gì (Fe=56)

nghĩ về tới Beri

Nhớ ngay là chín (Be=9)

Gấp ba lần chín

Là của anh ý Nhôm (Al=27)

Còn của Crôm

Là năm hai đó (Cr=52)

Của Đồng vẫn rõ

Là sáu mươi tứ (Cu =64)

Photpho không dư

Là cha mươi kiểu mẫu (P=31)

hai trăm lẻ một

Là của Thủy Ngân (Hg=201)

Chẳng đề nghị ngại ngần

Nitơ mười bốn (N=14)

hai lần mười bốn

Silic phi kim (Si=28)

canxi dễ tìm

tứ mươi vừa chẵn (Ca=40)

Mangan vừa vặn

con số năm lăm (Mn=55)

ba lăm phẩy năm

Clo chất khí (Cl=35.5)

yêu cầu nhớ mang lại kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn=65)

lưu lại huỳnh đùa khăm

bố hai đã rõ (S=32)

Chẳng tất cả gì khó

Cacbon mười hai (C=12)

Bari khá dài

Một trăm ba bảy (Ba=137)

phát nổ khi cháy

cẩn thận vẫn hơn

cân nặng giản đơn

Hiđrô là một trong (H=1)

Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay

Một trăm nhì bảy (I=127)

nếu hai lẻ bảy

Lại của anh ý Chì (Pb =207)

Brôm nhớ ghi

Tám mươi sẽ tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn tồn tại đó

Magiê hai bốn (Mg=24)

Chẳng yêu cầu chần trừ

Flo mười chín (F=19).

Bài ca dao nguyên tử khối số 2

Hidro là 1

12 cột những bon

Nito 14 tròn

Oxi trăng 16

Natri hay láu táu

nhảy tót lên 23

khiến cho Magie gần nhà

bùi ngùi nhận 24

27 Nhôm la lớn

lưu huỳnh giành 32

phi thường thật là tài

Clo tía nhăm rưỡi (35,5)

Kali đam mê 39

canxi tiếp 40

55 Mangan cười

Sắt phía trên rùi 56

64 đồng nổi cáu

vì kém kẽm (Zn) 65

80 Brom nằm

Xa bội nghĩa (Ag) 108

Bari buồn bực ngán

(137) Một cha bẩy ích chi

kém người ta còn gì!

Thủy ngân (Hg) hai linh kiểu mốt (201).

Bài ca dao nguyên tử khối số 3

Hiđro hàng đầu khởi đi

Liti số 7 hổ ngươi gì chí trai

Cacbon bến nước 12

Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

Oxi 16 khuôn viên

Flo 19 lòng riêng rẽ vương sầu

Natri 23 xuân đầu

Magie 24 mong muốn cầu mai sau

Nhôm thời 27 chí cao

Silic 28 lòng như thế nào lại quên

Photpho 31 lập nên

32 nguyên tử khối tên giữ huỳnh

Clo 35,5 trường đoản cú mình

Kali 39 nhục vinh chẳng màng

can xi 40 thẳng hàng

52 Crom chuỗi ngày tàn nên lo

Mangan song ngũ (55) so đo

fe thời 56 đừng đến trồng trềnh

Coban 59 cồng kềnh

Kẽm đồng 60 lập nền gồm dư

Đồng 63,6

Kẽm 65,4

Brom 80 chín thư riêng rẽ phần

Stronti 88 đồng cân

bội bạc 108 tăng lần số sai

Catmi một bách mười nhị (112)

Thiếc trăm mười chín (119) rồi đây cuộc đời

Iốt 127 chẳng dời

Bari 137 sức thời bao lâm

Bạch kim 195

quà 197 giờ đồng hồ tăng chẳng vừa

Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)

Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng

Rađi 226 mong

Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)

bài xích thơ nguyên tử phân minh

Lòng này đang quyết tự tín học hành.

Xem thêm: Quần Màu Đỏ Đô Kết Hợp Với Áo Màu Gì, Màu Đỏ Nên Kết Hợp Với Màu Gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết của temperocars.com về Bảng nguyên tử khối, chúc các chúng ta cũng có thể có thêm những kiến thức có lợi về Hóa học.