Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và xây dừng .Sách tất cả bảy chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa lớp 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Nguyên tố nguyên tửBài 2. Phân tử nhân nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: yếu tố nguyên tửBài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tửĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 1 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 8. Sự đổi khác tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự chuyển đổi tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định nguyên lý tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử với tính chất của những nguyên tố hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Liên kết ion – tinh thể ionBài 13. Links cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị và số oxi hóaBài 16. Luyện tập: link hóa họcĐề soát sổ 15 phút – Chương 3 – hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: bội nghịch ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: phản bội ứng oxi hóa – khửĐề soát sổ 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Bao hàm về nhóm halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24. Qua loa về phù hợp chất tất cả oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: đội halogenBài 27. Bài thực hành số 2: đặc điểm hóa học tập của khí clo và hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: tính chất của Brom và IotĐề kiểm soát 15 phút – Chương 5 – hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành thực tế số 4: đặc điểm của oxi, giữ huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – diêm sinh đioxit – lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối sunfatBài 34. Rèn luyện oxi cùng lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành thực tế số 5: đặc điểm các hợp hóa học của lưu giữ huỳnhĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: vận tốc phản ứng hóa họcBài 38. Cân đối hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân đối hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 7 – hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10
*

*

*

*

*

Mê cài Sách là thư viện sách online cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều sách thuộc nhiều thể một số loại với những định hình Ebook phổ biến cho điện thoại cảm ứng thông minh và sản phẩm tính. Bạn đọc có thể xem online hoặc tải về về máy để tiện theo dõi.
Xem thêm: Sử Dụng Haproxy Là Gì, Setup 1 Load Balancer Đơn Giản, Haproxy Là Gì

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình hình ảnh trên website gần như được xem thêm thông tin trên Internet. Cửa hàng chúng tôi không download hay chịu trách nhiệm ngẫu nhiên thông tin nào trên website này. Giả dụ làm ảnh hưởng đến cá thể hay tổ chức triển khai nào, khi được yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ xem xét và gỡ vứt ngay lập tức.