Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và phạt hành. Sách gồm chín chương khá đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …

Nội dung sách gồm những phần:

Sự điện liNito, PhotphoCacbon, silicĐại cưng cửng về hóa học hữu cơHidrocacbon noHidrocacbon không noHidrocacbon thơmDẫn xuất halogen – ancol – phenolAndehit – Xetol – Axit cacboxylic


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự năng lượng điện liBài 2. Axit, bazơ với muốiBài 3. Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Làm phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Bội phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng thảo luận ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liĐề soát sổ 15 phút – Chương I – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – chất hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. NitơBài 8. Amoniac với muối amoniBài 9. Axit nitric cùng muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric và muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: tính chất của Nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số hợp hóa học nitơ, photphoĐề khám nghiệm 15 phút – Chương II – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương II – chất hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. CacbonBài 16. Hợp chất của cacbonBài 17. Silic và hợp hóa học của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: tính chất của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúngĐề kiểm soát 15 phút – Chương III – hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Khởi đầu về hoá học tập hữu cơBài 21. Phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơBài 22. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơBài 23. Phản bội ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, bí quyết phân tử và công thức cấu tạoĐề khám nghiệm 15 phút – Chương IV – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – chất hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Luyện tập ankan và xicloankanBài 28. Bài thực hành số 3 : đối chiếu định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metanĐề kiểm soát 15 phút – Chương V – chất hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương V – chất hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken với AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc thù của etilen cùng axetilenĐề khám nghiệm 15 phút – Chương VI – chất hóa học 11Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề bình chọn 15 phút – Chương VII – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol cùng phenolBài 43. Bài thực hành thực tế 5: đặc điểm của etanol, glixerol với phenolĐề đánh giá 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành 6: tính chất của anđehit và axit cacboxylicĐề chất vấn 15 phút – Chương IX – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to lớn win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách lừng danh nhất, hút khách nhất và gồm tầm...


Xem thêm: Bài Tập 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Đại Số 11 Ôn Tập Chương 1, Giải Toán 11 Ôn Tập Chương 1

Tải Sách Miễn phí là website gọi sách, gọi truyện online; cài sách, download truyện miễn phí. Ebook những định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ không ít nguồn bên trên internet. Chúng ta có thể đọc online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.