Toán 8 bài Chia đa thức cho đơn thức: kim chỉ nan trọng tâm, giải bài bác tập sách giáo khoa phân tách đa thức cho đối chọi thức: giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng ngắn gọn


*
*

BÀI 11: phân chia ĐA THỨC mang đến ĐƠN THỨC

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Quy tắc:

Muốn phân tách đa thức A cho solo thức B ( ngôi trường hợp các hạng tử của đa thức A hầu hết chia hết cho đối kháng thức B), ta chia mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cùng các tác dụng với nhau.

Bạn đang xem: Quy tắc chia đa thức cho đa thức

Chú ý:

Trong thời hạn thực hành ta rất có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Xét tính phân chia hết của đa thức cho đơn thức nhưng mà không làm phép tính

Cách giải:

Ta xét tính phân tách hết của từng hạng tử trong nhiều thức cho solo thức.

Đa thức A phân chia hết cho đối kháng thức B giả dụ mỗi hạng tử của A phần đa chia hết cho B.

Dạng 2. Tiến hành phép tính chia đa thức cho đơn thức

Cách giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đối chọi thức:

Muốn chia đa thức A cho 1-1 thức B ( ngôi trường hợp các hạng tử của nhiều thức A những chia hết cho đối chọi thức B), ta chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cùng các tác dụng với nhau.

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 63. (SGK Toán 8 tập 1 trang 28)

Ta thấy:

(eginarrayl 15xy^2 vdots 6y^2\ 17xy^3 vdots 6y^2\ 18y^2 vdots 6y^2\ Rightarrow left( 15xy^2 + 17xy^3 + 18y^2 ight) vdots 6y^2 endarray)

Bài 64. (SGK Toán 8 tập 1 trang 28)

a)

(eginarrayl eginarray*20l left( -2x^5 + 3x^2-4x^3 ight):2x^2\ = left( -2x^5 ight):2x^2 + 3x^2:2x^2 + left( -4x^3 ight):2x^2\ = left< left( -2 ight):2 ight>.left( x^5:x^2 ight) + left( 3:2 ight).left( x^2:x^2 ight) + left< left( -4 ight):2 ight>.left( x^3:x^2 ight) endarray\ = - x^3 - 2x + frac32 endarray)

b)

(eginarrayl left( x^3 - 2x^2y + 3xy^2 ight):left( frac - 12x ight)\ = x^3:left( - frac12x ight) - 2x^2y:left( frac - 12x ight) + 3xy^2:left( frac - 12x ight)\ = left< 1:left( - frac12 ight) ight>.left( x^3:x ight) - left< 2:left( - frac12 ight) ight>.left( x^2y:x ight) + left< 3:left( - frac12 ight) ight>.left( xy^2:x ight)\ = - 2x^2 + 4xy - 6y^2 endarray)

c)

(eginarray*20l left( 3x^2y^2 + 6x^2y^3-12xy ight):3xy\ = left( 3x^2y^2:3xy ight) + left( 6x^2y^3:3xy ight) + left( -12xy:3xy ight)\ = left( 3:3 ight).left( x^2:x ight).left( y^2:y ight) + left( 6:3 ight).left( x^2:x ight).left( y^3:y ight) + left( -12:3 ight).left( x:x ight).left( y:y ight)\ = 1.x.y + 2.xy^2 + left( -4 ight).1.1\ = xy + 2xy^2-4 endarray)

Bài 65. (SGK Toán 8 tập 1 trang 29)

Ta có: (left( y-x ight)^2 = left< -left( x-y ight)^2 ight> = left( x-y ight)^2)

Đặt (x-y = z).

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Toán 12 Dưới Dạng Sơ Đồ Tư Duy Giúp Teen 2K3 Dễ Nhớ

Khi đó ta có biểu thức:

(eginarray*20l left( 3z^4 + 2z^3-5z^2 ight):z^2\ = 3z^4:z^2 + 2z^3:z^2 + left( -5z^2 ight):z^2\ = 3.left( z^4:z^2 ight) + 2.left( z^3:z^2 ight) + left( -5 ight).left( z^2:z^2 ight)\ = 3.z^2 + 2.z + left( -5 ight).1 endarray)

( = 3z^2 + 2z-5)

Thay (z = x-y) ta được kết quả biểu thức là: (3left( x-y ight)^2 + 2left( x-y ight)-5)

Bài 66. (SGK Toán 8 tập 1 trang 29)

Lời giải của bạn Hà sai, lời giải của người sử dụng Quang đúng.

Ta có:

(eginarrayl 5x^4 vdots 2x^2\ - 4x^3 vdots 2x^2\ 6x^2y vdots 2x^2\ Rightarrow left( 5x^4 - 4x^3 + 6x^2y ight) vdots 2x^2\ Rightarrow A vdots B endarray)

Trên đấy là gợi ý giải bài xích tập Toán 8 bài bác Chia nhiều thức cho đối chọi thức vày giáo viên temperocars.com trực tiếp biên soạn theo chương trình new nhất. Chúc chưng bạn học tập vui vẻ