1. Phép tắc bàn tay trái

*
phép tắc bàn tay trái" width="262">

- quy tắc bàn tay trái (còn điện thoại tư vấn là phép tắc Fleming) là quy tắc kim chỉ nan của lực vị một từ bỏ trường tác động lên một quãng mạch bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua cùng đặt vào từ trường.

Bạn đang xem: Quy tắc bàn tay trái

- nguyên tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm sao để cho các con đường sức từ hướng về phía lòng bàn tay, chiều tự cổ tay cho ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực năng lượng điện từ.

Quy tắc này dựa trên cơ sở lực từ ảnh hưởng tác động lên dây điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ cái điện

* dl là véc tơ có độ dài bằng độ dài đoạn dây điện và hướng theo chiều mẫu điện

* B là véc tơ chạm màn hình từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl cùng B, và vày đó rất có thể xác định theo luật lệ bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc cụ bàn tay phải


*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt làm thế nào để cho bốn ngón tay phía theo chiều loại điện chạy qua những vòng dây thì ngón tay mẫu choãi ra chỉ chiều của mặt đường sức từ trong tâm địa ống dây.

Ứng dụng

a. Xác định từ ngôi trường của chiếc điện trong dây dẫn thẳng dài

- Với cái điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, đường sức từ của chính nó là đa số đường tròn tất cả tâm nằm trong dây dẫn điện với vuông góc với mẫu điện. Lúc đó, thực hiện quy tắc bàn tay phải để xác minh chiều của mặt đường sức từ như sau:

+ cầm cố bàn tay phải thế nào cho ngón loại choãi ra nằm dọc từ dây dẫn I, khi đó, ngón mẫu chỉ theo chiều dòng điện về điểm Q, những ngón tay còn lại khum theo chiều mặt đường sức từ trê tuyến phố tròn trung ương O (O nằm tại dây dẫn I).

+ bí quyết tính độ lớn chạm màn hình từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cần xác định I: Cường độ chiếc điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần xác định đến dây dẫn (m)

b. Xác minh từ ngôi trường của loại điện vào dây dẫn uốn nắn thành vòng tròn

- Đường sức từ đi qua đường dẫn uốn nắn thành vòng tròn gồm 2 loại: Đường mức độ từ trải qua tâm O của vòng tròn dây dẫn năng lượng điện là đường thẳng nhiều năm vô hạn.

- phần lớn đường sức từ sót lại là những đường cong lấn sân vào từ khía cạnh nam cùng đi ra từ mặt bắc của chiếc điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ tại chổ chính giữa O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ chiếc điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Xác minh từ trường của cái điện chạy trong ống dây hình trụ.

- Dây dẫn điện quấn xung quanh ống dây hình trụ. Vào ống dây, các đường mức độ từ là số đông đường thẳng song song, khi ấy chiều của con đường sức tự được khẳng định theo quy tắc bàn tay cần như sau:

+ cụ bàn tay đề nghị rồi đặt sao cho chiều khum tứ ngón tay phía theo chiều cái điện quấn trên ống dây, khi đó, ngón cái choãi ra chỉ vị trí hướng của đường mức độ từ. Đường sức từ đi vào từ phương diện nam và đi ra mắt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ trong thâm tâm ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn điện I: Cường độ chiếc điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m) l: là chiều dài ống dây hình tròn (m)

3. Giải pháp giải bài xích tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng luật lệ bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có sệt điểm:

+ Điểm để ở trung điểm đoạn chiếc điện

+ gồm phương vuông góc với I→ và B→, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc tạo thành bới I→ cùng B→)

Trong đó: B là chạm màn hình từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ chiếc điện (A); l là chiều nhiều năm của sơi dây (m).

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao để cho lòng bàn tay hứng các đường sức từ, chiều tự cổ tay đến những ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện, lúc đó ngón mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài xích tập

Ví dụ 1: Hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái để khẳng định chiều (của một trong ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong những hình vẽ sau đây:

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta tuyên bố quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm thế nào để cho lòng bàn tay hứng các đường sức từ, chiều tự cổ tay đến các ngón tay thân chỉ chiều cái điện, lúc ấy ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn gồm chiều nhiều năm 10 m được để trong tự trường đều sở hữu B = 5.10-2 T. Cho cái điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) khẳng định lực từ chức năng lên dây dẫn lúc dây dẫn để vuông góc với B→

b) trường hợp lực từ tính năng có độ lớn bởi 2,5√3 N. Hãy xác minh góc giữa B→ và chiều chiếc điện ?

Hướng dẫn:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có cân nặng m, mang loại điện I bao gồm chiều như hình, được để vào vào từ trường đều phải có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn các lực tính năng lên đoạn dây MN (bỏ qua khối lượng dây treo).

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ các lực tác dụng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trọng tâm (chính giữa thanh), có chiều hướng xuống; lực căng dây T→ để vào điểm tiếp xúc của tua dây cùng thanh, chiều hướng lên; Lực từ F→ : áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định được F→ có phương thẳng đứng, khunh hướng lên như hình.

+ những lực được trình diễn như hình.

Xem thêm: Mèo Ai Cập Cổ Đại - Tại Sao Người Ai Cập Cổ Đại Lại Tôn Sùng Mèo

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN tất cả chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chức năng chiều dài là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ làm sao để cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ gồm chiều như hình vẽ, có độ bự B = 0,04 T. đến g = 10 m/s2.