Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp yếu tố di truyền phân ly về một giao tử cùng giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng P.

Bạn đang xem: Quy luật phân li của menden


Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử với giữ nguyên thực chất như ở khung hình thuần chủng P.

- phiên bản chất: Là sự phân li đồng rất nhiều của các nhân tố di truyền (gen) trong quy trình Giảm phân tạo giao tử cùng sự tổng hợp lại của bọn chúng trong quy trình thụ tinh.

Thí nghiệm bệnh minh:

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các bước thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây lựa chọn làm chị em (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi không chín, để phòng sự trường đoản cú thụ phấn.

- Bước 2: Ở cây chọn làm ba (cây hoa trắng) lúc nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm bà bầu (cây hoa đỏ) → thu được F1

- bước 3: Cho F1 từ bỏ thụ phấn → F2.

+ kết quả một số thể nghiệm của Menden:

 

*

- Menden gọi tính trạng thể hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng lộ diện mới làm việc F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là hình trạng hình → kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai phụ huynh khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương làm phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 tất cả sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn”.

 

Cơ sở tế bào học

- Sự phân li và tổ hợp của NST trong quy trình giảm phân với thụ tinh giống như sự vận động của các yếu tố di truyền nhưng Menđen đã giả định.

- trong tế bào lưỡng bội (2n) NST mãi mãi thành từng cặp tương đương nên các gen trên chúng cũng xuất hiện thành từng cặp.

- Trong quá trình giảm phân chế tạo ra giao tử, nhờ việc phân li của NST hình thành cỗ NST đơn bội (n) nên mỗi giao tử chỉ đựng 1 NST của cặp NST.

- Qua quy trình thụ tinh, nhờ sự tổ hợp của những giao tử n, phục hồi những cặp NST tương đương trong các hợp tử, bộ NST sẽ trở lại dạng lưỡng bội (2n).


- Vậy, sự phân li với tổ hợp của các NST trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh sẽ dần đến sự phân li với tổ hợp của các gen trong cập alen.

*

Điều khiếu nại nghiệm đúng:

- Gen luật pháp tính trạng nằm trong nhân cùng trên NST thường.

- Sự phân li của những NST như nhau khi chế tạo ra giao tử với sự phối hợp giao tử ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh.

- Một gen quy định một tính trạng trội, lặn trả toàn.

- Tính trạng vẫn xét phải mang tính di truyền bền vững, ko bị chuyển đổi khi môi trường sống chuyển đổi (không xảy ra thường biến).

- số lượng cá thể chiếm được trong phép lai đề nghị lớn.

- Trong quy trình giảm phân tạo ra giao tử cùng thụ tinh tạo nên hợp tử không xẩy ra hiện tượng chợt biến số lượng, kết cấu NST, chợt biến gen.

- những giao tử cùng hợp tử tất cả sức sống như nhau.

Phép lai phân tích

Khái niệm: Là phép lai giữa khung hình mang tính trạng trội bắt buộc kiểm tra kiểu dáng gen với khung người mang tính trạng lặn.

Nếu đời con đồng tính thì khung hình mang tính trạng trội có kiểu gene thuần chủng

VD: AA × aa → Aa (Có dạng hình hình trội)

Nếu đời con phân tính 1:1 thì khung hình mang tính trạng trội gồm kiểu ren dị hợp.


VD: Aa × aa → 1Aa: 1aa (1 trội: 1 lặn)

Ý nghĩa

Trong quả đât sinh vật, các tính trạng trội thường có lợi. Bởi vậy, buộc phải phát hiện những tính trạng trội nhằm tập trung các gen trội quý về cùng một kiểu gen nhằm mục đích tạo ra tương tự có chân thành và ý nghĩa kinh tế.

Khi lai các giống không giống nhau sẽ tập trung những tính trạng trội bổ ích của cha lẫn chị em cho khung người lai F1 biểu hiện ưu gắng lai, có các đặc điểm tốt rộng cả phụ huynh nên sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao...

- Là cửa hàng khoa học dùng để giải thích hiện tượng thoái hóa giống vì chưng giao phối gần: F1 gồm kiểu gen dị vừa lòng tử. Nếu đến giao phối hợp với nhau, F2 sẽ có hiện tượng phân li tính trạng, xuất hiện tính trạng lặn gồm hại, do thế không buộc phải dùng khung người lai F1 để triển khai giống (trừ các loài tạo sinh dưỡng).

Xem thêm: Unit 4 Lớp 8: Skills 1 - Skills 1 Unit 4 Lớp 8 Sgk Trang 44 Sách Mới

VD: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa (aa thể hiện kiểu hình lặn gồm hại)

- vào chăn nuôi và trồng trọt, ngay sinh hoạt F2 bạn ta có thể sử dụng phép lai đối chiếu để chọn lọc những cá thể mang tính chất trạng trội có ích kiểu gen AA để nhân giống như thuần chủng.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay