*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Quá trình nào sau đây biểu diễn sự khử

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao gồm xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản nghịch ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho bố phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các làm phản ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các kết luận sau, kết luận nào là đúng?


Cho các chất cùng ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử và ion trong hàng vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử là


Cho sơ vật phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử những chất là phương án nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường xung quanh trong bội nghịch ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong bội phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của những chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản bội ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, bao gồm bao nhiêu bội phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch tác dụng được với chất nào sau đây không xẩy ra phản ứng oxi hóa khử:


Cho bội phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là phần đa số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ đồ dùng phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của những chất phản ứng thứu tự là:


Cho sơ trang bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối của bội phản ứng là


Cho phương trình hóa học của bội phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho sơ thứ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ trọng số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa và bị khử là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bệnh Viêm Gan B: Xét Nghiệm Hbeab Là Gì ? Xét Nghiệm Hbeab Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.