You are viewing the article: Phương trình năng lượng điện li của H2SO4 – H2SO4 năng lượng điện li | temperocars.com at temperocars.com H2SO4 điện li

Phương trình năng lượng điện li H2SO4

Phương trình điện li của H2SO4 được Vndoc soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điện li của dung dịch axit sunfuric từ đó giúp các bạn vận dụng giỏi vào làm bài tập, câu hỏi liên quan mang đến điện li H2SO4. Mời các bạn tham khảo.Bạn vẫn xem: Viết phương trình điện li của h2so4

1. Viết phương trình điện li của H2SO4

H2SO4
*

2H+ + SO42-

2. Một vài phương trình điện li

3. Thắc mắc bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Phương trình điện li h2so4

cho những chất sau: KCl; HF; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3. Xác định chất năng lượng điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình điện ly của những chất (nếu có).

Đáp án gợi ý giải 

Chất năng lượng điện ly mạnh: NaCl; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

KCl → K+ + Cl-

FeSO4 → Cu2+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

Zn(NO3)2 → Zn2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

Chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3.

See also tùy chỉnh cấu hình Column Titles cùng Row Titles trong bài xích thi MOS

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-

CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-

Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Chất không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Câu 2. Dãy các chất phần đa là chất điện li mạnh mẽ là

A. NaOH, KCl, H2CO3.

B. Na2S, Zn(OH)2, HCl.

C. HClO, KNO3, Ba(OH)3.

D. HCl, Cu(NO3)3,Ca(OH)2.

Câu 3. Axit như thế nào sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O?

A. HCl + KOH → H2O + KCl

B. KOH + KHCO3 → H2O + K2CO3

C. H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4

D. H2SO4 + Ca(OH)2 → 2H2O + CaSO4

Câu 5. Trong hỗn hợp CH3COOH 0,04 M, cứ 100 phân tử hòa tan gồm 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001 M.

B. 0,08 M.

C. 0,0008 M.

D. 0,04 M.

Xem đáp ánĐáp án

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,04. 0,02 = 0,0008 (mol)

.........................................

Trên đây VnDoc đã trình làng tới chúng ta Phương trình năng lượng điện li của H2SO4. Để tất cả thể nâng cao kết trái trong học hành mời các bạn tham khảo một số tài liệu: hóa học lớp 10, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 11, Thi thpt nước nhà môn Văn, Thi thpt non sông môn định kỳ sử, Thi thpt quốc gia môn Địa lý, Thi thpt tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.

See also Truncate Là Gì - Lệnh Truncate Table vào Sql | temperocars.com

Để luôn thể trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và học hành môn học tập THPT, VnDoc mời chúng ta truy cập team riêng dành cho lớp 11 sau: team Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được hầu hết tài liệu mới nhất.

Xem thêm: Top 9 Mẫu Kết Bài Vợ Chồng A Phủ Hay Ngắn Gọn, Mở Bài Và Kết Bài Vợ Chồng A Phủ Của Tô Hoài

See more articles in the category: Wiki TweetPin ItRelated Posts

Hướng dẫn lập sổ nhật cam kết chung bởi hàm “HeoSQL”

Giáo án giáo dục và đào tạo công dân lớp 6 bài: Thực hành những vấn đề của địa phương và các nội dung vẫn học – Giáo án năng lượng điện tử môn GDCD lớp 6 | temperocars.com

Bkav Pro Quét vạc Hiện 1 loạt Virus Junk tệp tin Là Gì | temperocars.com

About The Author
*

bostonadmin

Leave a Reply Cancel Reply

SearchSearch

Recent Posts

Recent Comments

No comments to lớn show.

Archives

Categories

Theme by MyThemeShop