· Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị hoàn hảo (GTTĐ) ta tìm cách để khử dấu GTTĐ,

bằng cách:

- cần sử dụng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ.

- Bình phương hai vế.

- Đặt ẩn phụ.

- Sử dụng đặc điểm GTTĐ để đánh giá

1.1 Phương trình giải bằng định nghĩa/ bình phương nhì vế

· Phương trình dạng Bạn đang xem: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị tuyệt đối lớp 10 nâng cao


Bạn đang xem: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10 nâng cao

*

*

*

*

*Xem thêm: Điểm Danh 8 Toà Tháp Cao Nhất Thế Giới Hiện Nay, Danh Sách Công Trình Cao Nhất Thế Giới

1.2 Phương trình giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp: Để đưa phương trình về dạng đơn giản dễ dàng hơn, ta thường đặt ẩn phụ. Ẩn phụ thường chạm mặt là những biểu thức cất dấu giá trị tuyệt đối hoặc những biểu thức trong căn bậc hai

B1: Đặt ẩn phụ (điều kiện nếu như có)

B2: gửi phương trình về phương trình hệ quả gồm ẩn là ẩn phụ vừa để

B3: giải phương trình hệ quả. Tìm nghiệm và đối chiếu với điều kiện lúc đầu

Ví dụ:(1f)

Đặt , .

Phương trình biến hoặc .

· cùng với ta gồm hoặc .

Vậy phương trình bao gồm bốn nghiệm là

1.3 Phương trình giải bằng cách sử dụng đặc thù GTTĐ để reviews

Phương pháp:

Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi

Ví dụ: (3a)Giải phương trình

a) Ta tất cả .

Dấu xẩy ra khi và chỉ khi .

Dạng 2: Biện luận phương trình cất dấu giá chỉ trị hoàn hảo nhất

· thực hiện định nghĩa để phá vệt giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai để biện luận.

Follow Us

Có gì mới

Trending