- ví như (a > 0) thì (ax + b > 0)( Leftrightarrow x > - dfracba) đề nghị (S = left( - dfracba; + infty ight) e emptyset ) .

- ví như (a 0)( Leftrightarrow x 0) bao gồm dạng $0x + b > 0$

+ cùng với (b > 0) thì (S = mathbbR.)

+ với (b le 0) thì (S = emptyset .)
Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất vô nghiệm khi nào

Từ cách thức biện luận bất phương trình số 1 một ẩn ta thấy:

Nếu (a = 0) cùng (b le 0) thì bất phương trình vô nghiệm.


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất phương trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ bao gồm bao nhiêu nghiệm nguyên lớn hơn ( - 10?)


Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:
Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của tham số (m) nhằm hệ bất phương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) tất cả nghiệm duy nhất.


Hệ bất phương trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm khi và chỉ còn khi:


Tìm tất cả các quý hiếm của thông số (m) nhằm bất phương trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với tất cả (left| x ight|
Xem thêm: Tai Biến Mạch Máu Não Tiếng Anh Là Gì ? Tai Biến Mạch Máu Não Tiếng Anh Là Gì