Tìm hiểu cách thức tính nguyên hàm từng phần bằng sơ đồ mặt đường chéo, giúp cung ứng làm trắc nghiệm nhanh chóng và chính xác.


Lý thuyết nguyên hàm từng phần

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tài liệu về nguyên hàm từng phần

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Ngô quang Chiến
Số trang7
Lời giải bỏ ra tiết

 Mục lục tài liệu

Nhắc lại kiến thức nguyên hàm từng phầnDạng 1: Nguyên hàm hàm hàm e mũDạng 2: Nguyên hàm dạng sin cosDạng 3: Nguyên hàm dạng log – nê – peDạng 4: Nguyên hàm hàm lặp