Bạn đang xem: Phép tịnh tiến lớp 11

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong phương diện phẳng mang lại vector (overrightarrow v ). Phép trở nên hình thay đổi mỗi điểm M thành M’ sao để cho (overrightarrow MM" = overrightarrow v ) được điện thoại tư vấn là phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ).

Kí hiệu (T_overrightarrow v )

Ta có: (T_overrightarrow v left( M ight) = M" Leftrightarrow overrightarrow MM" = overrightarrow v )

2. Dìm xét

Phép tịnh tiến theo vector – không là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho (overrightarrow v = left( a;b ight)) với phép tịnh tiến (T_overrightarrow v )

(Mleft( x;y ight) o M" = T_overrightarrow v left( M ight) = left( x";y" ight)) thì (left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + aendarray ight.)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được nhiệt tình


bài viết mới tuyệt nhất


*

Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì Phân Biệt Downtown Và Uptown

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT đất nước 2021