Phép dời hình phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

Bài 6. Có mang về phép dời hình với hai hình bằng nhau

I. Định nghĩa

Hai hình được hotline là bằng nhau nếu bao gồm phép dời hình biến hóa hình này thành những hình kia.

Bạn đang xem: Phép đồng dạng là phép dời hình

II. Tính chất


Nếu hình

*
bởi hình
*
bởi hình
*
thì hình
*
bằng hình
*


Bài 7. Phép từ vị

I. Định nghĩa

Cho điểm O cố định và một trong những thực ko đổi, k ≠ 0. Phép biến hóa hình biến chuyển mỗi điểm M thành điểm M’, thế nào cho

*
được call là phép vị tự chổ chính giữa O tỉ số
*
(O được call là trung tâm vị tự).

Nhận xét:

Phép vị tự biến đổi tâm vị từ thành chủ yếu nó.

Phép vị từ tỉ số k = 1 chính là phép đồng nhất.

Phép vị tự trung khu I tỉ số k = -1 chính là phép đối xứng qua trọng tâm I


Bài 8. Phép đồng dạng.

I) ĐỊNH NGHĨA

Phép đổi thay hình F hotline là phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) nếu như với hai điểm bất kì M, N và hình ảnh M’, N’ tương xứng của chúng, ta luôn có M’N’ = kMN

nhận xét:

Phép dời hình cũng là phép đồng dạng với tỉ số k = 1

Phép vị từ bỏ tỉ số k cũng chính là phép đồng dạng cùng với tỉ số |k|

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số phường thì ta được phép đồng dạng tỉ số pk.

II) CÁC TÍNH CHẤT

1) Định lí: phần đông phép đồng dạng tỉ số k mọi là đúng theo thành của một phép vị từ tỉ số k và một phép dời hình.

2) Hệ quả

Phép đồng dạng tỉ số k

a) Biến tía điểm thẳng mặt hàng thành cha điểm thẳng mặt hàng (và không làm đổi khác thứ tự cha điểm đó).

b) đổi mới đường thẳng thành mặt đường thẳng.

c) thay đổi tia thành tia.

d) biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng cơ mà độ lâu năm được nhân lên cùng với k.

e) trở nên tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng là k.

f) trở thành đường tròn thành đường tròn có bán kính là Kr.

g) biến đổi góc thành góc bởi nó.

Chú ý:

Phép dời hình nói chung không có tính chất biến đổi một mặt đường thẳng thành một con đường thẳng song song tốt trùng với nó.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Toán Tìm X Lớp 2 Nhân, Chia, Tổng Hợp Các Bài Toán Tìm X Lớp 2 Hay Nhất

Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự cùng phép dời hình, đề xuất phép đồng dạng nói chung không tồn tại tính chất phát triển thành một đường thẳng thành một con đường thẳng tuy vậy song tuyệt trùng với nó.