Bạn sẽ xem: Tính hóa chất Và Công Thức cấu tạo Của Phenol Có tính năng Với Naoh không ? trên temperocars.com

Phenol là hồ hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm OH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C của vòng benzen cùng được ứng dụng trong một số nghành nghề dịch vụ của đời sống sản xuất.

Bạn đang xem: Phenol có tác dụng với na không

Đang xem: Phenol có công dụng với naoh không

Bạn sẽ xem: Phenol tác dụng với naoh

Vậy phenol có đặc thù hóa học, tính chất vật lý gì? công thức kết cấu và phương pháp phân tử thế nào mà hoàn toàn có thể được áp dụng trong công nghiệp chất dẻo, thuốc liền kề trùng,… bọn họ hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây.

I. Định nghĩa với phân nhiều loại Phenol

1. Phenol là gì?

– Phenol là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm OH links trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

* lưu giữ ý: Phân biệt giữa phenol với ancol thơm (phenol bao gồm nhóm OH liên kết trực tiếp với C của vòng benzen, ancol tất cả nhóm OH liên kết với C của nhánh).

*

Công thức cấu trúc của phenol và của ancol benzylic

2. Phân các loại phenol

– các phenol mà lại phân tử có chứa 1 nhóm -OH”>OH thì phenol thuộc loại monophenol. Ví dụ: phenol, o-crezol, m-crezol, p-crezol,…

– đều phenol mà phân tử có đựng nhiều nhóm -OH”>OH thì phenol nằm trong loại poliphenol. 

* dìm xét: Phenol cũng là tên gọi riêng của đúng theo chất cấu tạo bởi team phenyl link với team hiđroxyl (C6H5-OH), chất tiêu biểu cho những phenol. 

II. đặc điểm vật lý của Phenol

– Phenol ít tan nội địa lạnh, tan những trong nước nóng bắt buộc dùng để tách bằng phương thức chiết.

– Là chất rắn, độc, khi để lâu trong không khí bị rã rữa vị hút ẩm và chuyển thành color hồng.

III. Tính chất hóa học tập của Phenol

1. Cấu trúc của phân tử phenol

– Phân tử phenol cấu tạo gồm 2 phần: cội phenyl (-C6H5) và nhóm chức hydroxyl (-OH).

– nơi bắt đầu C6H5 hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân rất hơn liên kết O-H của ancol. Vày vậy, H trong đội OH của phenol linh động hơn H trong nhóm OH của ancol và bộc lộ được tính axit yếu đuối (phenol có tên gọi khác là axit phenic).


READ: Bảng yếu tố Bari - Nghĩa Của từ bỏ Bari Trong tiếng Việt

– Do tất cả hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho tỷ lệ e của vòng benzen nhất là các vị trí o-, p- tăng lên cần phản ứng nạm vào vòng benzen của phenol dễ dàng hơn với ưu tiên vào vị trí o-, p- .

*

2. đặc thù hóa học của Phenol

a) Tính chất của nhóm OH

– Phenol chức năng với kim loại kiềm (Phenol + Na):

 C6H5OH + na → C6H5ONa + 1/2H2

→ Phản ứng này dùng để phân biệt phenol cùng với anilin.

– Phenol chức năng với hỗn hợp kiềm (phenol + NaOH):

 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

– Ancol không tồn tại phản ứng này chứng minh H của phenol năng động hơn H của Ancol và chứng minh ảnh hưởng của cội phenyl đến nhóm OH. Phenol thể hiện tính axit nhưng là axit siêu yếu không làm chuyển màu quỳ tím, yếu hơn cả axit cacbonic.

 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

→ Phản ứng này dùng để tách bóc phenol khỏi các thành phần hỗn hợp anilin cùng phenol sau đó thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với các axit dạn dĩ hơn (Phenol + HCl):

 C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

– Phenol bị CO2 đẩy thoát ra khỏi muối → phenol có tính axit yếu rộng axit cacbonic → phenol không làm thay đổi màu sắc quỳ tím. (dùng axit bạo gan đẩy axit yếu thoát khỏi muối để minh chứng trật trường đoản cú tính axit của những chất). Bội nghịch ứng này cũng minh chứng được ion C6H5O- có tính bazơ.

b) phản bội ứng cố gắng vào vòng benzen

– vắt Brom: phenol chức năng với hỗn hợp brom chế tác 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng (phenol+Br2):

*

→ Phản ứng này dùng để làm nhận biết phenol khi không xuất hiện của anilin và chứng minh tác động của đội OH đến kĩ năng phản ứng của vòng benzen.

– chũm Nitro: phenol công dụng với HNO3 đặc bao gồm xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo nên 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

 C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O


READ: Solubility - The Acidity Of Phenol

Chú ý: Ngoài phenol, toàn bộ những chất thuộc một số loại phenol mà hơn nữa nguyên tử H ở phần o, p so với nhóm OH đều hoàn toàn có thể tham gia vào 2 làm phản ứng cố brom và cố gắng nitro.

c) phản ứng tạo nhựa phenolfomanđehit

– Phenol + HCHO trong môi trường axit tạo sản phẩm là nhựa phenolfomandehit. 

 nC6H5OH + nHCHO → nH2O + (HOC6H2CH2)n

– Chuỗi bội phản ứng sinh sản nhựa novolac 

*

IV. Điều chế Phenol

1. Điều chế phenol trường đoản cú benzen

C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH

C6H6 → C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH

2. Điều chế phenol bằng cách thức chưng đựng nhựa than đá

– Nhựa than đá + NaOH dư.

– C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

V. Ứng dụng của phenol

+ Phenol được dùng trong nhiều nghành khác nhau:

 – Công nghiệp chất dẻo: phenol là nguyên liệu để pha trộn nhựa phenol formaldehyde.

 – Công nghiệp tơ hóa học: từ phenol tổng thích hợp ra tơ polyamide.

 – Nông dược: tự phenol điều chế được hóa học diệt cỏ dại và kích say đắm tố thực đồ 2,4 – D (là muối bột natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic).

 – Phenol cũng là nguyên vật liệu để điều chế một trong những phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric).

 – Do bao gồm tính diệt khuẩn buộc phải phenol được dùng để làm trực tiếp có tác dụng chất sát trùng, tẩy uế, hoặc nhằm điều chế những chất diệt nấm mốc (ortho – cùng para – nitrophenol…)

VI. Bài xích tập Phenol

Bài 3 trang 193 SGK Hóa 11: Cho 14,0 gam các thành phần hỗn hợp A gồm phenol cùng etanol tính năng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết những phương trình chất hóa học xảy ra.

b. Tính nguyên tố phần trăm khối lượng của mỗi hóa học trong A.

c. đến 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

* giải thuật bài 3 trang 193 SGK Hóa 11:

– call x với y theo lần lượt là số mol của C6H5OH với của C2H5OH

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

x mol x/2 (mol)

 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

y mol y/2 (mol)

– Theo bài xích ra, ta có: 94x + 46y = 14 (*)

– Theo bài bác ra: nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol).

– Theo PTPƯ, ta có: nH2 = (x/2) + (y/2) = 0,1 (**)


READ: những Dạng bài Tập Amino Axit, bài bác Tập Amino Axit tất cả Đáp Án bỏ ra Tiết

– Giải hệ PT gồm (*) và (**) ta được: x = y = 0,1 (mol)

⇒ mC6H5OH = 9,4 (g) ⇒ %mC6H5OH = (9,4/14).100% = 67,1%

⇒ mC2H5OH = 4,6 (g) ⇒ %mC2H5OH = (4,6/14).100% = 32,9%

c) tất cả PTHH

 C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

0,1 (mol) 0,1 (mol).

⇒ m(NO2)3C6H2OH = 229.0,1 = 22,9 (g).

Bài 4 trang 193 SGK Hóa 11: Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào hỗn hợp brom vào CCl4. Nêu hiện tượng lạ và viết những phương trình hóa học.

* giải thuật bài 4 trang 193 SGK Hóa 11:

– lúc phenol cùng dung dịch brom thì thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng

*

Bài 5 trang 193 SGK Hóa 11: Sục khí CO2 vào hỗn hợp natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch bao gồm NaHCO3 được tạo thành thành. Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng xảy ra và giải thích. Dìm xét về tính axit của phenol.

* Lời giải bài 5 trang 193 SGK Hóa 11:

– Phương trình làm phản ứng:

 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH↓ + NaHCO3

– dung dịch bị vẩn đục là vì phản ứng tạo ra phenol.

– nhấn xét về tính chất axit của phenol: Phenol tất cả tính axit yếu hơn nấc trước tiên của axit cacbonic H2CO3, buộc phải bị axit cacbonic bán ra khỏi dung dịch muối.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông Lớp 3 Chu Vi Hình Vuông, Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông

Bài 6 trang 193 SGK Hóa 11: Viết những phương trình hóa học điều chế:

– phenol tự benzen (1)

– stiren từ bỏ etylbenzen (2)

* giải thuật bài 6 trang 193 SGK Hóa 11:

– (1) Điều chế phenol phenol từ benzen:

C6H6 + Br2  C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

– (2) Điều chế stiren từ etybenzen:

– Điều chế etylbenzen từ bỏ stiren

 C6H5CH2CH3 + Br2  C6H5CH=CH2 + KBr

Hy vọng với bài viết về đặc thù hóa học của phenol, công thức cấu tạo và giải bài xích tập vận dụng sinh sống trên góp ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý các em hãy nhằm lại phản hồi dưới nội dung bài viết để temperocars.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.


Post navigation


Previous: chị em In Tranh đánh Màu bé Gà dễ Thương, người mẹ In Tranh đánh Màu con Gà Cho nhỏ nhắn Tập làm cho Họa Sĩ
Next: O3 + Ki + hồ Tinh Bột Thì Thấy Dung dịch chuyển Sang blue color La