Chứng minh cacbon vừa bao gồm tính khử, vừa gồm tính oxi hóa?; Nêu hiện tại tượng, viết phương trình làm phản ứng minh họa … trong Chia sẻ đề thi hóa học kì 1 lớp 11. Xem Đề và đáp án rất đầy đủ phía bên dưới đây

*

1. (2đ): xong sơ đồ dùng chuỗi làm phản ứng sau (ghi rõ đk phản ứng, ví như có)

2. (2đ): Bằng phương thức hóa học tập hãy phân biệt các dung dịch đựng trong lọ mất nhãn sau. Na2SiO3, BaCl2, K3PO4, Na2CO3, NaNO3

Viết phương trình hóa học những phản ứng minh họa.

Bạn đang xem: Phản ứng chứng minh tính oxi hóa của cacbon là

3. (1đ): Viết phương trình hóa học những phản ứng:

a. chứng minh cacbon vừa tất cả tính khử, vừa tất cả tính oxi hóa.

b. chứng tỏ Al(OH)3 bao gồm tính lưỡng tính.

4. (1đ): Nêu hiện nay tượng, viết phương trình bội phản ứng minh họa

a. mang đến từ từ hỗn hợp H2SO4 mang đến dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.

b. mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

5. (2đ): Nicotin là một hợp hóa học hóa học có trong thuốc lá, kia là hóa học gây nghiện giống như như heroin giỏi cocain. Đốt cháy hoàn toàn 8,1 gam nicotin bởi oxi (dư) thì thu được 11,2 lít CO2, 6,3 gam H2O với 1,12 lít N2. Những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a. Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của nicotin.

b. xác định công thức phân tử của nicotin. Tính cân nặng phân tử. Biết nicotin bao gồm công thức kết cấu như hình bên cạnh.

6. (2đ): tổ hợp hết 4,38 gam tất cả hổn hợp X có Cu và Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

a. Tính nhân tố % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. cụ Cu (giữ nguyên lượng cân nặng hỗn đúng theo X) bằng Mg thì thu được tất cả hổn hợp Y. Cho Y tính năng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, dư thì thu được hỗn hợp Z cất m gam muối cùng 0,896 lít N2O (đktc). Tính m

*

1.

2.

Chất thử

Thuốc thử

Na2SiO3

BaCl2

K3PO4

Na2CO3

NaNO3

HCl

↓ keo

Không hiện nay tượng

Không hiện tượng

↑ không màu

Không hiện nay tượng

AgNO3

↓ trắng

↓ vàng

Không hiện tượng

PTHH:


Quảng cáo


Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3↓ keo

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

BaCl2­ + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓ trắng

K3PO4 + 3AgNO3 → 3KNO3 + Ag3PO4↓ vàng

3. a. PTHH chứng tỏ C vừa có tính khử và tính oxi hóa:

Tính khử: C + 4HNO3 quánh → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Tính oxi hóa: 2C + Ca (xrightarrowt^o) CaC2

b. PTHH chứng minh Al(OH)3 gồm tính lưỡng tính:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

4. a. mang lại từ từ dung dịch H2SO4 mang lại dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.

– hiện nay tượng: lộ diện kết tủa trắng không tan trong axit dư và có sủi bọt khí không màu.


Quảng cáo


– PTHH: H2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + 2CO2↑ + 2H2O

b. mang lại dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

– hiện tại tượng: mở ra kết tủa trắng

– PTHH: 2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

5. a. Đốt cháy nicotin nhận được CO2, H2O với N2 => Nicotin bao gồm chứa C, H, N và hoàn toàn có thể có O.

BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,5 mol

BTNT “H”: nH = 2nH2O = 0,7 mol

BTNT “N”: nN = 2nN2 = 0,1 mol

BTKL: mO = mHCHC – mC – mH – mN = 8,1 – 0,5.12 – 0,7.1 – 0,1.14 = 0 gam => Nicotin không chứa O

Ta có: C : H : N = 0,5 : 0,7 : 0,1 = 5 : 7 : 1

Vậy công thức dễ dàng và đơn giản nhất của nicotin là C5H7N

b. bí quyết phân tử của nicotin bao gồm dạng (C5H7N)n

Từ công thức cấu trúc ta thấy phân tử nicotin chứa 2 nguyên tử N => n = 2

Vậy phương pháp phân tử của nicotin là C10H14N2

Phân tử khối của nicotin là: 12.10 + 14.1 + 14.2 = 162 đvC

6. nNO = 1,344 : 22,4 = 0,06 mol

a.

Xem thêm: Giải Bài 14 Các Quốc Gia Cổ Đại Trên Đất Nước Việt Nam, Các Quốc Gia Cổ Đại Trên Đất Nước Việt Nam

Đặt số mol của Cu với Al lần lượt là x và y (mol)

– trọng lượng hỗn hợp: 64x + 27y = 4,38 (1)

– Áp dụng định giải pháp bảo toàn e: 2nCu + 3nAl = 3nNO => 2x + 3y = 3.0,06 (2)

Giải (1) với (2) thu được: x = 0,06 với y = 0,02

( o left{ egingatheredm_Cu = 0,06.64 = 3,84(g) hfill \m_Al = 0,02.27 = 0,54(g) hfill \endgathered ight.\ o left{ egingathered\% m_Cu = 87,7\% hfill \\% m_Al = 12,3\% hfill \endgathered ight.)

b. vì chưng giữ nguyên khối lượng của tất cả hổn hợp và Al buộc phải ta có:

mMg = mCu = 3,84 gam => nMg = 3,84 : 24 = 0,16 mol

Nhận thấy: 2nMg + 3nAl (= 0,38 mol) > 8nN2O (= 0,32 mol)

Vậy thành phầm khử còn có chứa NH4+

Áp dụng định quy định bảo toàn e ta có: 2nMg + 3nAl = 8nN2O + 8nNH4+

=> 0,16.2 + 0,02.3 = 0,04.8 + 8.nNH4+ => nNH4+ = 0,0075 mol

Vậy hỗn hợp muối Z bao gồm có: Mg2+ (0,16 mol); Al3+ (0,02 mol); NH4+ (0,0075 mol) và NO3–

Áp dụng định luật pháp bảo toàn điện tích mang lại dung dịch Z:

nNO3- = 2nMg2+ + 3nAl3+ + nNH4+ = 2.0,16 + 3.0,02 + 0,0075 = 0,3875 mol

Khối lượng muối trong dung dịch Z là:

m = mMg2+ + mAl3+ + mNH4+ + mNO3- = 0,16.24 + 0,02.27 + 0,0075.18 + 0,3875.62 = 28,54 gam